Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Introduktionstext:

Handledare: Daniel Metcalfe (http://www.nateko.lu.se/dan-metcalfe)

Förståelsen för de faktorer som driver skogens näringstillgänglighet är nödvändig för att förutspå hur klimatförändringar påverkar skogens struktur och funktion, vilket i sin tur påverkar klimatpolitik för skogar. En del näringskällor är väl kända. Men kunskapen om andra källor, såsom de som genereras från herbivorer och speciellt från rygggradslösa herbivorer är mycket lägre. Herbivorer påverkar växters näringstrategier genom en mängd olika processer inverkar på mängden näringsämnen som når marken vilket potentiellt kan ha stora, och i stort outforskade, effekter på skogar. Mycket forskning har dock skett inom invertebrat herbivori. Men en stor andel av dessa studier har fokuserat på studier kring vad, när och varför herbivorer var aktiva och hur växter svarade på herbivori. Denna forskning är värdefull, men inkluderar inte mängden näringsämnen som extraheras direkt från växter via herbivorer och via denna väg slutligen når marken. Därför kan vi inte heller idag jämföra hur denna flux av näring, som styrs av herbivorer, förhåller sig till andra näringskällor.

Detta projekt syftar till att etablera ett global nätverk av mätningsstationer i skogar för att studera hur och varför näringsflux från ryggradslösa varierar mellan olika typer av växt- och invertebratsamhällen.

Arbetsuppgifter:

Arbetet innebär regelbundet mätningar av ryggradslösa herbivori och andra miljövariabler på ungefär 70 lokaler runt omkring i världen och sträcker sig över alla större skogliga biomer. Mätningarna kommer estimera näringflux från herbivorer och jämföra dem med modellerade värden från andra näringskällor. Mätningarna kommer att ske i relativt ostörda skogar i varje region och sträcka sig över gradienter av regn, temperatur och ålder på ekosystemet inom varje region. De centrala resultaten kommer att innehålla:

1) mönster av herbivorers näringsfluxer i jordens olika skogstyper.

2) Uppskattningar av de olika typerna av herbivorers näringsflux i olika biomer.

3) Effekten av temperatur och nederbörd på herbivorers näringsflux.

4) Effekter av naturliga och av människan orsakade störningar på herbivorers näringsflux.

5) Möjligtvis - Mönster av herbivorer och dess associerade näringflux in skogar världen över efter ett El Nino år.

Kvalifikationer:

Essential:

• Universitetsexamen i relevant ämnesområde (miljövetenskap, ekologi, markvetenskap, naturgeografi)

• Förmåga att resa omfattande och tillbringa långa perioder med fältarbete. • Körkort eller möjlighet att skaffa körkort innan September 2017.

• Möjlighet att tillhandahålla två referenser från tidigare arbetsgivare / handledare, möjligtvis fler.

Preferred:

• Erfarenhet av fältarbete, speciellt i avlägsen lokaler.

• Erfarenhet av kvantitativ analys, framförallt miljö- eller simuleringsmodellering.

• Erfarenhet av vetenskaplig publikation, speciellt på engelska.

• Erfarenhet av att söka och få bidrag eller andra utmärkelser

• Dokumenterad erfarenhet av grundläggande första hjälpen utbildning.

• Erfarenhet av att arbeta självständigt och att organisera ett eget arbetsschema för att uppnå specifika mål.

• Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt inom ett lag.

• Erfarenhet av att hantera och leda ett lag. 


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1582
Kontakt
  • Daniel Metcalfe, Lektor, 072-205 27 95, dan.metcalfe@nateko.lu.se
  • Natalie Nyman, Personaladministratör, 046-222 78 30, natalie.nyman@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-22
Sista ansökningsdag 2017-07-20

返回职位空缺页面