Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning

Miljö- och energisystem är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Ämnet inbegriper effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras, miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av energisystemen, samt analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling.

Den aktuella tjänsten fokuserar på samspelet mellan säkerhet och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Forskningen omfattar bland annat policyutvärdering av olika länders mineralstrategier och tekniska analyser av materialbehov vid omställning till hållbara energisystem.

Den sökande förväntas samarbeta med forskare på avdelningen samt andra universitet och forskningsinstitut i Sverige.

Arbetsuppgifter

Den anställde kommer att delta i forskningsprojektet ”MISTRA Geopolitics”, motsvarande ca 80 % av arbetstiden. Den anställde kommer även att delta i undervisningen vid avdelningen för miljö- och energisystemanalys i både grundutbildningen och avancerad nivå, motsvarande ca 20 % av arbetstiden. Dessutom ingår att stärka pågående forskning samt undervisning på både grund- och forskarnivå.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Avlagd doktorsexamen.
 • God förmåga att genomföra forskning av relevans för den utlysta tjänsten, exempelvis forskningserfarenhet av samspel mellan säkerhet och samhällsomställning.
 • Pedagogisk förmåga av relevans för ämnesområdet miljö- och energisystem.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Övriga meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan kan skrivas på engelska. Vid LTH används en Akademisk meritportfölj för att redovisa meriter för läraranställningar, se länk nedan. Denna kan användas också för anställning som forskare. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform 临时职位(3-6个月)
Anställningens omfattning Heltid
Anställningen avslutas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3158
Kontakt
 • Lars J. Nilsson, 046-462224683
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-10
Sista ansökningsdag 2017-10-17

返回职位空缺页面