Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper med användning av synkrotronljus, avancerade lasrar, hög upplöst skanningprobmikroskopi och nanoskala syntes.

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret bedriver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av halvledarnanostrukturer.

Medan ljus i stor utsträckning används för transport och lagring av information, är det sällan fallet för informationsbehandling. Detta kan komma att förändras i närmsta framtiden, eftersom många framsteg har gjorts inom koncentration och manipulation av ljus med komponenter som är mindre än optiska våglängder, vilket möjliggör den nödvändiga miniatyriseringen av optiska beräkningskretsar och bättre kompatibilitet med integrerad elektronik. Dessutom når traditionella datorer snart deras gränser både när det gäller hastighet och strömförbruk. Implementering av olika icke-von-Neumann-beräkningsmetoder, som till exempel djuplärande nätverk, kan eventuellt också dra nytta av att använda optoelektroniska kretsar.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta med att designa och simulera nya nanoskalakomponenter och laserpulsstrukturer samt arbeta med den grundläggande fysikförståelsen av de dynamiska processer som behövs för logiska operationer vid femto/attosekund tidsskalan och nanometerlängdskalan. Syftet är att utveckla nya grundläggande tillämpningar av beräkning med hjälp av designat ljus- och nanoskala strukturer. Arbetet kommer att fokusera på enskild komponentnivå, men det bör kopplas till förståelse av funktionen på en systemnivå för analog, neuromorphic eller liknande typer av databehandling. Samarbete med experter inom nanoskala fotonik / elektronik, avancerade lasrar, nanoskalasyntes och karakterisering är essentiellt. Projektet är huvudsakligen tänkt att vara teoretiskt, men kommer att vara direkt kopplat till experimentellt orienterade forskare.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för synkrotronljusfysik, men ett omfattande samarbete inom flera forskningsmiljöer vid Lunds universitet som t.ex. NanoLund (www.nano.lu.se), Lund Laser Center (www.LLC.lu.se) och MAX-IV laboratoriet (www.maxiv.lu.se), är viktigt.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ytterligare krav:
• Doktorsexamenens ämne ska vara i fysik, optik, nanovetenskap eller motsvarande.
• Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Bedömningskriterier
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Ytterligare bedömningskriterier är erfarenhet/kunskap inom:

 • Simulering av elektromagnetiska fält i nanoskala strukturer med FDTD eller liknande;
  • Analog, neuromorphic, reservoir beräkning och signalbehandling
  • Lärande nätverk
  • (Nano) fotoniska krets design/simulering
  • Halvledar nanofotonik
  • Nanostrukturfabrikation
  • Femto / atto sekund lasrar
  • Simulering av ljus / materia interaktion
  • Vetenskaplig programmering

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp och erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra discipliner och i andra länder.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/72
Kontakt
 • Anders Mikkelsen, professor, +46 46 222 96 27, anders.mikkelsen@sljus.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-03-08

返回职位空缺页面

系统维护计划

Varbi系统将在2018年2月24日06:00-10:00之间关闭申请这和招聘者系统通道。这是系统的正常维护活动,以给我们广大的用户带来更安全更稳定的系统平台。