Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund agerar i samarbete med Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling.

IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna.

Verksamheten är fördelad på 30 avdelningar, utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, runt 480 aktiva doktorander med cirka 50 disputationer per år.

Arbetsuppgifter
För att bistå laboratorieforskningsverksamheten kommer arbetet att omfatta underhåll, curation och annotering av genmutationsdata från hög genomströmning av bröstcancer-sekvensering. Dessutom kommer ansvaret att innehålla datorhårdvara och mjukvara för att stödja gruppens bioinformatikaktiviteter, samt beställa och installera önskade delar och utföra reparationer av datorn.  

Kvalifikationer
Kandidatexamen i en vetenskaplig disciplin; utbildning i bioinformatik; utbildning i DNA-sekvenseringsinformatik; utbildning i minst ett programmeringsspråk.

Erfarenhet av cancerforskning; erfarenhet av DNA- och RNA-sekvensanalys; erfarenhet av R statistiskt språk; erfarenhet av Python programmering.

Meriterande erfarenheter: Arbete i projekt och projektoptimering; erfarenhet av JavaScript-språk; erfarenhet i Linux; erfarenhet i HTML; mycket goda kunskaper i engelsa både verbalt och skriftligt.

Sökande förväntas ha utmärkta organisatoriska färdigheter, fungera väl i ett lag, förstår och följer instruktioner samt ha god sammarbetsförmåga.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/348
Kontakt
  • Lao Saal/forskargruppsledare, 046-2220365
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-02-25

返回职位空缺页面