Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för Kärnfysik (DNPLU) är involverad i både tillämpad och grundläggande forskning inom kärnfysik. DNPLU samarbetar sedan flera år med Neutron Technology Division i European Spallation Source (ESS) ERIC, och i synnerhet med Detector Group (DG). Detta samarbete har lett till inrättandet av det gemensamma DNPLU / ESSDG Source-Testing Facility (STF), som ligger i MikroHallen i Fysicum. STF ger lokal tillgång till neutroner tillsammans med den experimentella infrastruktur som är nödvändig för att använda dem för att undersöka nya teknologier inom neutrondetektorer. Ett viktigt samarbetsprojekt inom DNPLU / ESSDG syftar till att utveckla, testa och karakterisera den B4C Milti-Blade gasbaserade detektorn för termiska neutroner för tillämpningar inom reflektometri på intensiva neutronkällor. Dessa insatser utförs inom ramen för H2020 BrightnESS-projektet.

Arbetsuppgifter

Den sökande kommer att leda DNPLUs insats i utvecklingen och karakteriseringen prototyper av Multi-Blade-detektorn. En del av denna forskning kommer att utföras i samarbete med grupper från flera olika europeiska länder. Den sökande förväntas delta i dessa samarbeten, vilket kommer att kräva regelbundna resor och utlandsvistelser.

Behörighet

Den sökande måste ha en doktorsexamen inom experimentell fysik. Företrädesvis har den sökande erfarenhet av utveckling (inklusive prototyputveckling) av gasbaserade detektorer, idealt i samband med detektion av termiska neutroner med hjälp av digitaliserbaserad teknik. I tillägg måste kandidaten ha erfarenhet av undervisning och handledning på universitetsnivå och ha lett mellanstora project inom detektorutveckling.

Övriga krav:

  • kunskaper inom matematisk modellering, simulering eller dataanalystekniker.
  • vilja och möjlighet att tillbringa tid utomlands.
  • goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund

Erfarenhet av utveckling, konstruktion och utvärdering av prestandan hos strålningsdetektorer krävs, liksom kunskaper inom matematisk modellering, simulering eller dataanalystekniker. Vilja och möjlighet att tillbringa tid utomlands krävs också och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är därför ett måste. Tidigare erfarenhet av gasbaserade detektorer, neutrondetektion och neutronreflektometri är meriterande. Erfarenhet av digitaliserarbaserad instrumenteringsteknik är också meriterande. Vana av arbete med verktyg som ROOT och GEANT4 samt CAD-mjukvara för kretskortsdesign är också meriterande. Erfarenhet av att arbeta effektivt i ett team i en forskningsmiljö är också meriterande. Stabil presentationsteknik och förmåga att följa och leverera enligt tidsplaner är mycket önskvärda kvalifikationer.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där du som söker kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en .pdf kopia av doktorsavhandling, en vidimerad kopia av examensbevis, en förteckning över minst tre referenser med kontaktuppgifter och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/399
Kontakt
  • Kevin Fissum, universitetslektor, +46 46 222 96 77, kevin.fissum@nuclear.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-14
Sista ansökningsdag 2018-02-28

返回职位空缺页面