Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Anställningens inriktning är biologisk konvertering av lignin. Flera institutioner vid Kemicentrum, Lunds universitet, samarbetar kring detta ämne i ett större projekt finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). För mer information om projektet, se: http://www.lignin.lu.se/. Vi söker nu en postdoktor för forskning i området.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning rörande mikrobiell omvandling av förbehandlad lignin samt kartläggning av aromatmetabolism.
 • Vetenskaplig publicering.
 • Handledning av projektarbeten av studenter.
 • Rapportering till finansiärer och intressenter i projektet.
 • Medverkan i skrivning av forskningsansökningar.

Arbetet är huvudsakligen experimentellt inriktat, med fokus på fermentering och kemiskt analysarbete av ligninföreningar. Postdoktorn kommer att samarbeta med andra forskare inom projektet vid Institutionen för kemiteknik, Teknisk mikrobiologi och Centrum för analys och syntes, Lunds universitet. 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterade kunskaper i fermentationsteknik, analysteknik och separationsteknik.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete med lignin.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter

 • Expertis inom fermentationsteknik och bioreaktoranvändning.
 • Tidigare erfarenhet av forskning kring ligninråvara inom biologisk konvertering.
 • Kunskap inom analysteknik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid.  Den nu utlysta tjänsten löper fram till 2019-12-31. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/473
Kontakt
 • Gunnar Lidén, professor, +46462220862
Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-04-03

返回职位空缺页面