Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi ska anställa en doktorand, på 100 %, tidsbegränsat under 4 år.

Arbetsuppgifter: Doktoranden tar på sig huvudansvaret att genomföra ett longitudinellt forskningsprojekt i ämnet neuropsykologi som inriktar sig på läskunnighet, språkfärdigheter och lärandet av främmande språk hos barn och vuxna. Hen kommer att rekrytera och ta hand om deltagare, insamla och analysera beteende och MR data, samt förbereda data för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Efter fyra år heltidsstudier (240 högskolepoäng) leder anställningen till doktorsexamen.

Kvalifikationer: Krav för anställningen är masterexamen i psykologi, godkänd MR- säkerhetsutbildning från Lund University Bioimaging Center (specifikt 7T), erfarenhet av att designa och implementera språkexperiment samt flytande svenska och engelska i tal och skrift. Ett annat krav är erfarenhet av utveckling av beteendemått och självständigt genomförande av kognitiva beteendetestningar på forskningspersoner och samt programmering i BASH eller Python. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/578
Kontakt
  • Johan Mårtensson/forskare, johan.martensson@med.lu.se
  • Emmy Heidenblad/personalsamordnare, emmy.heidenblad@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-03-06

返回职位空缺页面