Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Kvalifikationer
Disputerad arbetsterapeut eller annan disputerad med hälsovetenskaplig inriktning.

Erfarenhet av forskning med fokus på psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet samt implementering. Erfarenhet av kontakt och samordning av olika forskningskontexter samt erfarenhet av datainsamling och intervju är viktigt.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att administrera, samordna och delta i olika forskningsprojekt med fokus på implementering av återhämtningsinriktade insatser, arbetsterapi och kostnadseffektivitet, samt ett projekt om nyanlända. Samarbete med olika aktörer, datainsamling och viss dataanalys ingår också i arbetsuppgifterna. Delaktighet i författandet av forskningsartiklar ingår även för möjlighet till meritering.

Villkor
Tidsbegränsad anställning till 2018-12-31 med omfattning 50 %.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/616
Kontakt
  • Ulrika Bejerholm, professor, + 46 46 222 19 58
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-26
Sista ansökningsdag 2018-03-12

返回职位空缺页面