Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Forskare i medicinsk humaniora med inriktning mot medicin och litteratur

50%

Tidsperiod: 2018-08-20--2019-08-19


Som ett led i uppbyggnaden av Lunds universitets satsning på medicinsk humaniora, en satsning möjliggjord genom donation, utlyses en ettårig tjänst som forskare på 50 % i medicinsk humaniora med inriktning mot medicin och litteratur.

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men också kunna samverka med forskare från ett flertal olika ämnen. Forskaren förväntas delta i och bidra till forskningsmiljön och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen i Lund.

Anställningen innehåller både forskning och undervisning, samt litteraturförmedling och ett visst mått av koordinering. Undervisningen sker på svenska på medicinsk fakultet. Nuvarande lektor i medicinsk humaniora kommer att fungera som forskningsledare för den som anställs. Anställningen är på ett år med eventuell möjlighet till förlängning.

I tjänsten ingår att

• Assistera lektorn i medicinsk humaniora, hjälpa till att bygga upp och bredda forskningsinriktningen och koordinera undervisning

• Bedriva egen forskning inom medicinsk humaniora med inriktning mot medicin och litteratur

• Vara ansvarig för produktionen av en antologi

• Undervisa i litteratur och medicinsk humaniora på universitetets läkarprogram

Kvalifikationer:

Doktorsexamen inom litteraturvetenskap och undervisningserfarenhet inom ämnet krävs, liksom grundläggande högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp.

Särskilt meriterande är erfarenhet inom undervisning i medicinsk humaniora; erfarenhet av litteraturförmedling; utbildning och pedagogisk erfarenhet inom kreativt skrivande; samt arrangemang av utåtriktad verksamhet.

Ansökan ska innehålla följande:

• undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen.

• publikationsförteckning

• projektskiss omfattande högst 700 ord över det forskningsprojekt som sökanden avser att bedriva under anställningstiden.

Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes förutsättningar och kompetens att bidra till miljön medicinsk humaniora, både som forskare och lärare.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1352
Kontakt
  • Maria Persson, prefekt, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Katarina Bernhardsson, universitetslektor, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Kandefelt, personalansvarig, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-28
Sista ansökningsdag 2018-05-30

返回职位空缺页面

系统维护计划

Varbi系统将在2018年2月24日06:00-10:00之间关闭申请这和招聘者系统通道。这是系统的正常维护活动,以给我们广大的用户带来更安全更稳定的系统平台。