Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnet maskinelement behandlar traditionellt mekanisk funktion och uppbyggnad hos de element som utgör primära funktioner hos maskiner, t.ex. lager, transmissioner, växlar, tätningar, förband etc. Funktion, dimensionering samt analys av enskilda maskinelement och sammansatta maskinelement utgör centrala undervisnings- och forskningsområden. Ämnet bygger traditionellt bland annat på mekanik, hållfasthetslära och materialteknik utöver de nödvändiga tekniska grundvetenskaperna. Den industriella utvecklingen under de senaste decennierna har drivit fram alltmer komplexa och högpresterande produkter, där mekaniska funktioner kombineras med elektrotekniska och digitala lösningar baserade på mät- och styrteknik, artificiell intelligens och s.k. maskininlärning.

Den aktuella anställningen skall skapa en framåtsiktande utbildning och forskning inom området Maskinelement med fokus på nuvarande och förestående samhällsutmaningar.

Omfattning
Anställningen kommer att inrättas på heltid.

Ämne
Maskinelement

Särskild ämnesbeskrivning
Det vetenskapliga området Maskinelement innefattar undervisning och forskning i såväl enskilda maskinelement som maskinelement i dess produkttekniska sammanhang. Här avses särskilt Maskinelement med tillämpning mot produktutveckling, konstruktion eller mekatronik. Vidare skall en holistisk syn tillämpas där även aspekter på maskinelements tillverkning och återvinning kan behandlas och då gärna i samverkan med andra ämnen eller vetenskapsområden. Integration med andra ämnen som exempelvis mekanik och materialteknik samt produktutveckling och produktionsteknik utgör en viktig del i arbetet

                               

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskaper i svenska i tal och i skrift

 

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 

Övriga meriter:

 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och i skrift värderas meritmässigt högt.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 

                                            *****************

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1541
Kontakt
 • Jan-Eric Ståhl, +46462228595
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-05-07
Sista ansökningsdag 2018-08-15

返回职位空缺页面