Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Doktoranden kommer att arbeta i ett projekt som knyter samman flera forskargrupper vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Många av våra forskningsaktiviteter handlar om att studera produktion av biogena flyktiga organiska föreningar (BVOC) från vegetation och de utsläpp de i sin tur genererar. BVOC:er påverkar atmosfärskemin och aerosolbildning, och att förstå de stora variationer som har observerats inom och mellan olika ekosystem är av avgörande betydelse för att kunna kvantifiera deras inverkan på atmosfärskemi och luftkvalitet.

Stress som påverkar växter såsom torka eller insektangrepp påverkar BVOC-produktionen. Projektet syftar till att kvantifiera effekten av stress på BVOC-produktionen både hos träd och i hela ekosystemet, och kommer att kombinera mätningar av BVOC-produktion (från kyvett till ekosystem) med fjärranalysdata och mätningar av kolutbyte och evapotranspiration på ekosystemnivå. Projektet kommer också att anpassa en befintlig ekosystemmodell för att inkludera stressinducerade effekter på produktionen av BVOC:er.

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand för att utföra kyvettmätningar av gasutbyte både i laboratoriemiljö och i fält för att kvantifiera BVOC-produktionen från framförallt gran som är påverkad av olika stressfaktorer. Den sökande kommer att jämföra kyvettmätningarna med pågående mätningar som utförs på ekosystemnivå inom ICOS. Projektet innehåller också studier av kol- och vattenbalans i skogen samt analyser spektrala data från fjärranalys, för att kunna avgöra när de observerade ekosystemen är stressade. Den sökande kommer också att delta i utvecklingen av stress-inducerad BVOC-produktion i en ekosystem-modell.

Kvalifikationer
Vi välkomnar starkt motiverade kandidater med entusiasm för samarbete inom en dynamisk, internationell och mångfaldig forskargrupp.

Krav:

 • M.sc. examen (eller motsvarande) i en kvantitativ miljövetenskap, till exempel meteorologi, naturgeografi, miljöfysik, miljöteknik eller biokemi. Ansökningar från kandidater som är nära att avsluta grundutbildning kommer också att övervägas.
 • Kandidaten ska ha en stark teoretisk bakgrund inom miljöfysik, biogeokemi eller växtfysiologi. I utvärderingen kommer vi också särskilt att beakta kunskap och erfarenhet från fältmätningar (t. ex. gasutbyte), den sökandes förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och att ta itu med vetenskapliga frågor.
 • Den sökande ska kunna kommunicera forskningsresultat och ha visat erfarenhet av vetenskapligt skrivande.
 • Projektarbetet innebär fältarbete på avlägsna platser och den sökande måste vara villig att resa.
 • Giltigt körkort (B eller högre).
 • Mycket goda kunskaper i engelska, så väl i tal som skrift.

Meriterande:

 • Programmeringskunskaper (t. ex. Matlab, Python, C++, Fortran eller liknande).
 • Kunskaper i fjärranalysteknik eller erfarenhet av fjärranalysdata.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2447
Kontakt
 • Thomas Holst, forskare, thomas.holst@nateko.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-03
Sista ansökningsdag 2018-08-17

返回职位空缺页面