Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

GIS-centrum vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är en av flera världsledande forskningsmiljöer inom geografisk informationsvetenskap. Förutom välutvecklade akademiska nätverk i Sverige har centrumbildningen betydande internationella nätverk i bl. a. Europa, USA, Australien, Afrika, Mellanöstern och Centralasien. Institutionen och GIS-centrum är, och har varit, involverat i ett stort antal nationella och internationella projekt finansierade och/eller stöttade av bl. a. EU, Svenska forskningsråd och internationella organisationer som WHO. Institutionen och GIS-centrum kommer att expandera sin forskningsverksamhet inom området ” dataanalys kopplad till VGI och sociala medier”. Syftet med denna utlysning är att anställa en forskare med mycket högvetenskaplig kompetens, för att ytterligare stärka samarbete och kvaliteten i forskningen vid institutionen, och därmed öka högkvalitativ vetenskaplig produktion.

Vi söker en person som är driven, som kan strukturera och organisera sitt arbete, som har tålamod och är flexibel, och som har en god social och kommunikativ förmåga. Han eller hon ska ha för avsikt att arbeta i grupp, att dela och diskutera idéer, kunskaper och prestationer med gruppen och därmed vara till hjälp för alla gruppmedlemmar.

Arbetsuppgifter
Huvudarbetsuppgifter och huvudansvarsområden är, men inte begränsade till att:

 • Utföra forskning och publicera i högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter
 • Presentera och diskutera nya idéer med forskagruppen
 • Presentera forskningsresultat till bredare grupper av intressenter
 • Bidra till utbildning, vetenskaplig mentorskap och handledning av studenter
 • Utveckla användbara tidslinjer och milstolpar baserade på målen för forsknings- och utvecklingsprogram
 • Bidra till utveckling av forslag för att söka för forskningsprojekt

Kvalifikationer
Krav för anställningen är

 • Doktorsexamen (PhD) inom geomatik, geografisk informationsvetenskap (GIS), datavetenskap eller närliggande disciplin.
 • Demonstrerad erfarenhet av data länkade till VGI och sociala medier.
 • Demonstrerad erfarenhet av GIS, spatiotemporal analys and maskininlärningstekniker.
 • Dokumenterad publiceringsförmåga inom ämnesområdet
 • God förmåga att samarbeta med kollegor och intressenter, inklusive i ett tvärvetenskapligt sammanhang.
 • Mycket goda kunskaper i engelska.
 • Mycket goda kunskaper i programmerings-språk och tekniker som Python, R, JavaScript och Node.js.

Ansökan
Sökande måste lämna in följande dokument:

 • Personligt brev
 • CV innehållande:
  • Personlig information (fullständigt namn, födelsedatum och födelseort, äktenskapsstatus, bosättningsland)
  • Doktorsavhandlingen (titel, handledare, försvarsdatum, universitetet du har examen från och landet)
  • Mastersuppsats (titel, handledare, försvarsdatum, universitetet som du tog examen från och landet)
  • Positioner (nuvarande och tidigare arbete / studier / forskningsplatser)
  • Förteckning över publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter (inklusive effektfaktorer, enligt ISI Web of Knowledge), internationella konferenser etc.
  • Forskningsprojekt som du har varit inblandad i (nämn din roll och den period du arbetade med projektet)
  • Handledning av doktorander
  • Handledning av mastersstudenter
  • Undervisningserfarenhet
  • Forskingsplan Beskriv din forskningsidée på max 3 sidor. Beskriv idén i sig, tekniker du vill använda, om idén är ny (motivera), samt varför den är intressant.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3296
Kontakt
 • Ali Mansourian, universitetslektor, 046-2221733, ali.mansourian@nateko.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-2229562, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-22
Sista ansökningsdag 2019-01-31

返回职位空缺页面