Lunds universitet, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

LUCSUS är ett fakultetsoberoende centrum som för närvarande har drygt 30 anställda, varav ca hälften är doktorander i hållbarhetsvetenskap (sustainability science). Utbildningsverksamheten domineras av vårt internationella mastersprogram LUMES (Lund University Masters Programme in Environmental Studies and Sustainability Science). Forskningen utgörs delvis av Linnéprogrammet LUCID (Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability) som LUCSUS koordinerar 2008-2018.

Kravprofil:
Vi söker en person som disputerat i något av följande ämnen: Humanekologi, Kulturgeografi, Naturgeografi, Statsvetenskap, Sustainability Science eller Teoretisk filosofi.

Avhandlingen ska vara nära knuten till forskningen inom Linnéprojektet LUCID och fokusera på teoretiska och metodologiska bidrag till integration av naturvetenskap och samhällsvetenskap i syfte att främja en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter:
Forskning inom LUCID-projektet 80% samt undervisning vid valfri institution inom LUCID konsortiet 20%

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast 3 år före ansökningsfristen, i första hand i något av följande ämnen: Humanekologi, Kulturgeografi, Naturgeografi, Statsvetenskap, Sustainability Science eller Teoretisk filosofi. Doktorsavhandlingen ska vara tydligt inriktad mot LUCID-projektets vetenskapliga mål och ambitioner. Dessa finns beskrivna i LUCID-projektets science plan (www.lucid.lu.se). Doktorsexamen med jämförbar inriktning från andra ämnen kan även komma ifråga.

Urvalskriterier är i första hand vetenskaplig skicklighet dokumenterad genom vetenskaplig publicering. Teoretisk och metodologisk bredd inom de aktuella forskningsfälten är även meriterande liksom dokumenterad förmåga att kommunicera såväl inom som utanför akademien.

Till ansökan ska bifogas en forskningsplan på 5-8 sidor som visar hur den planerade forskningen anknyter till LUCIDs forskningsplan.

Villkor:
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/3019
Kontakt
  • Lennart Olsson, +46462220511
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/S:Fackf?rbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-10-03
Sista ansökningsdag 2016-10-31

Zurück zu Stellenangeboten