Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar framförallt tillämpad forskning inom modellbaserad processteknik med särskild tyngdpunkt på separationsprocesser för industriell produktion av biologiska läkemedel. Forskningen har sin utgångspunkt i, men är inte begränsad till, proteinrening. Ämnet innefattar även processdesign och processautomation av hela eller delar av processkedjan från odling till produkt.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Bedriva forskning inom ämnesområdet
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • Vara biträdande handledare för doktorander, samt handledare och examinator för studenter
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan, samt eventuellt andra institutionsgemensamma uppgifter/uppdrag

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller
 • uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • Avlagd doktorsexamen inom kemiteknik eller för anställningen relevant närliggande ämnesområde

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Dokumenterad pedagogisk utbildning
 • För anställningen relevant näringslivserfarenhet och/eller dokumenterad samverkan med näringsliv
 • Dokumenterad erfarenhet av avancerad processteknik inom separationsprocesser för läkemedelsproduktion
 • Dokumenterad erfarenhet av avancerad beräkningsteknik såsom simulering av komplexa system och optimering av dynamiska system gärna med parallell beräkningsteknik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt lokalt kollektivavtal Lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning – biträdande universitetslektor mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterat 2013-06-26.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:   http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 

***************************************************************

Befordran till universitetslektor i kemiteknik 

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagd doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 • visad pedagogisk skicklighet samt
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper

Övriga krav:

Förmåga att framgångsrikt söka extern finansiering i samarbete med andra forskare Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter på olika nivåer

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3219
Kontakt
 • Mattias Alveteg, +46462223627
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2017-11-23
Sista ansökningsdag 2017-12-19

Zurück zu Stellenangeboten