Lunds universitet, Samhällsvet. fakulteten, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter
Vi söker en sociolog eller socialantropolog som befinner sig i början av sin karriär. Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning i sociologi och socialantropologi på grund- och avancerad nivå. Anställningen utgörs av minst 40 procent forskning och maximalt 60 procent undervisning och eventuell administration.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning i sociologi/socialantropologi av hög internationell kvalitet, samt bedriva undervisning av hög kvalitet på samtliga utbildningsnivåer. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till en positiv utveckling och fördjupat forskningssamarbete mellan institutionens båda avdelningar sociologi och socialantropologi, bland annat genom att ansöka om externa forskningsmedel och publicering. Därtill ska innehavaren av tjänsten aktivt bidra till att utveckla det för avdelningarna gemensamma utbildningsutbudet i vilket bland annat ingår ett nytt masterprogram i kulturkriminologi. Undervisningen ska kunna bedrivas på både något skandinaviskt språk och engelska. 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande examen inom sociologi, socialantropologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Kravprofil
Sökanden ska ha doktorsexamen i sociologi eller socialantropologi (eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens) samt ha undervisnings- och forskningserfarenhet inom sociologi/socialantropologi. Hög kompetens inom kvalitativa metoder och etnografiskt fältarbete är särskilt meriterande, samt kunskaper i samtida kulturteori. Erfarenhet av att samarbeta med externa aktörer är också en viktig merit. Förmåga att kunna undervisa på både något skandinaviskt språk och engelska är ett krav.

Sökanden ska kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa forskningsmedel är en merit. Vidare ska sökande kunna arbeta självständigt, ansvarsfullt och strukturerat med både undervisning och forskning. God samarbetsförmåga är ett krav. 

Bedömningsgrund
Anställningen är en meriteringsanställning varför sökande som disputerat högst sju år före utlysningen kommer att prioriteras. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes utvecklingspotential samt dokumenterad vetenskaplig skicklighet, förmåga att utveckla forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationell samverkan, med hänsyn till graden av progression efter avhandlingen. Stor vikt läggs också vid pedagogisk förmåga. Därtill läggs vikt vid hur den sökandes forskning matchar institutionens forskningsprofil. De topprankade kandidaterna kommer att bjudas in till en provföreläsning som också ligger till grund för bedömningen.

En biträdande lektor kan efter ansökan befordras till en tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till Samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och sex månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier. 

  • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering. Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
  • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs.
  • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
  • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • Vid prövning till lektor kommer ägnas lika omsorg av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten.

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil. 

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/312
Kontakt
  • Åsa Lundqvist, prefekt , asa.lundqvist@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-01-24
Sista ansökningsdag 2018-03-14

Zurück zu Stellenangeboten