Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Arbetsuppgifter
Den sökande kommer att spela en ledande roll i utvecklingen och karakteriseringen av detektorprototyper. En del av denna forskning kommer att utföras i samarbete med grupper från flera olika europeiska länder. Den sökande förväntas delta i dessa samarbeten, vilket kommer att kräva regelbundna resor och utlandsvistelser. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning, kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • Avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • Minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Övriga krav:

 • Erfarenhet av utveckling och konstruktion av neutrondetektorer från grunden samt utvärdering av deras prestanda.
 • Kunskaper inom matematisk modellering, simulering och dataanalystekniker.
 • Erfarenhet av utveckling och konstruktion av neutrondetektorer från grunden samt utvärdering av deras prestanda krävs, liksom kunskaper inom matematisk modellering, simulering och dataanalystekniker.
 • Viljan och förmågan att tillbringa tid utomlands.
 • Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 1. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 1. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 1. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet. Tidigare erfarenhet av fotomultiplikatorer och detektorer, detektion av neutroner och neutronspridning vid små vinklar (SANS) är meriterande. Vana av arbete med verktyg som ROOT och GEANT4 samt CAD, 3D-printing och prototyputveckling är också meriterande. Erfarenhet av att arbeta effektivt i ett team i en forskningsmiljö är också meriterande. Stabil presentationsteknik och förmåga att följa och leverera enligt tidsplaner är mycket önskvärda kvalifikationer. Relevanta praktiska produktionsfärdigheter tas i åtanke.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver förekommer i normala fall undervisning och institutionstjänstgöring motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en .pdf kopia av magisteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande är också skyldiga att besvara dessa jobbspecifika frågor som det första steget i ansökningsprocessen.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/392
Kontakt
 • Kevin Fissum, 046-222 96 77
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-01-29
Sista ansökningsdag 2018-02-23

Zurück zu Stellenangeboten