Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste femton åren har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Hittills har vår tyngdpunkt inom denna forskning legat inom tre områden: framställning av nanotrådar med epitaxi, grundläggande fysikaliska egenskaper studerade med transportfysik och optisk fysik, samt tillämpningar inom elektronik, optoelektronik och energisystem. Denna tjänst kommer särskilt att knytas till ett stort projekt som finansieras av Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen och som fokuserar på optoelektronisk energiomvandling i halvledarnanostrukturer där icke-jämviktseffekter (hot electrons) och fluktuationer kan vara av betydelse.

För mer information se: www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning Särskild ämnesbeskrivning: Modellering och/eller teoretisk analys av interaktionen mellan ljus (IR – vis – UV) och elektrooptiskt aktiva halvledarnanostrukturer, exempelvis solceller, ljusdioder eller ljusdetektorer baserade på nanostrukturer.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Denna tjänst kommer att innebära modellering och/eller analytisk teori av elektro-optiska processer i halvledarnanostrukturer baserade på grupp III-V nanotrådar. Exempel på möjliga projekt är (i) design av nanostrukturer (inklusive plamoniska strukturer) för optimal lokal absorption och emission av ljus i ett visst våglängdsområde, (ii) förståelse av elektrooptiska processer (relaxation, icke-jämvikts transport) i nanostrukturer ämnade för absorption och/eller emission i opto-elektroniska komponenter.

Projekten kommer att genomföras i mycket nära samarbete med experimentalister. Det övergripande målet är att förstå design principer för nanotråds-baserade komponenter för optimal elektro-optisk energiomvandling, särskilt i små strukturer där fluktuationer är av betydelse. De primära arbetsuppgifterna är forskning och utveckling men kan också innefatta viss handledning av doktorander/examensarbetare, stöd till att söka extern finansiering samt viss administration kopplade till dessa arbetsuppgifter.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik eller motsvarande med inriktning mot fotonik/plasmonik och elektrooptiska processer, särskilt modellering och/eller teori.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Erfarenhet av teori och/eller modellering av elektro-optiska nanostrukturer och/eller icke-jämviktsprocesser i halvledare är meriterande, särskilt grupp III-V halvledare. Modellering och teori av plasmoniska effekter (exempelvis vid metalliska kontakter). Meriterande är också erfarenhet av nära samarbete med experimentalister.
  • Dokumenterad erfarenhet i numeriska metoder och modellering av elektromagnetiska fält är också önskvärt. 

Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling eller motsvarande, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

 

 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1316
Kontakt
  • Heiner Linke, +46462224245, heiner.linke@ftf.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-07-09
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Zurück zu Stellenangeboten