Lunds universitet, avd för Synkrotronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker. Vi är också delaktiga i att utveckla strålrör, experimentstationer, experimentella tekniker och acceleratorsystem för MAX IV laboratoriet samt har ett nära samband med European Spallation Source (www.esss.se), som är en ny europeisk neutronanläggning som är under konstruktion i anslutning till MAX IV. MAX IV är en ett nationellt storskaligt laboratorier som är en del av Lunds Universitet och ligger på cyklingsavstånd från fysiska institutionen.  Laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning där forskare från Sverige och resten av världen bedriver forskning inom t.ex. materialvetenskap, biologi, kemi och nanoteknik.

NanoLund (http://www.nano.lu.se), tidigare känt som Nanometerkonsortiet, som grundades 1988, stöder och samordnar verksamheten inom nanovetenskap och nanoteknik vid Lunds universitet. NanoLund är idag Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap, och engagerar cirka 250 doktorander och forskare inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet. Visionen är att sammanföra de mest kreativa hjärnorna i en världsledande tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bidra till att lösa samhällets stora utmaningar genom att utmana nanovetenskapens gränser. NanoLund driver Lund Nano Lab (http://www.nano.lu.se/lundnanolab-2), som har excellenta faciliteter för tillverkning och karakterisering på nanoskalan.

För mer information om huvudhandledaren av projektet hänvisas till: http://www.nano.lu.se/jesper.wallentin

Forskningsprojekt

Scintillatorer konverterar röntgenljus till synligt ljus, och är en kritisk komponent i röntgendetektorer för kliniska och industriella applikationer. Etablerade scintillatorer av bulkmaterial har begränsad spatiell upplösning, vilket begränsar upplösningen i röntgenmikroskopi. Det här projektet kommer använda tillverkningsmetoder på nanoskalan för att framställa nanostrukturerade scintillatorer. Nanostruktureringen kommer användas för att stänga in sekundära fotoner och elektroner, med målsättningen att skapa röntgendetektorer med spatiell upplösning på nanoskalan.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas också att du som postdoktor samspelar med mastersstudenter och doktorander i forskningsgruppen samt aktivt bidrar till möten och seminarier. 

Målet för det här forskningsprojektet är att skapa och undersöka nya nanostrukturerade scintillatorer. Arbetet består både av utveckling av scintillatorer, främst i Lund Nano Lab, och karakterisering med röntgenkälla. Det kommer finnas stor frihet och utrymme att påverka projektet, och det förväntas att projektet drivs självständigt.

Tidigare erfarenhet av scintillatorer är inte ett krav och träning i tekniken kommer att tillhandahållas den framgångsrika kandidaten.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med forskare vid institutionen samt doktorander och mastersstudenter.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ytterligare krav:

 • Doktorsexamens ämne ska vara i fysik, kemi, nanovetenskap eller motsvarande.
 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bedömningskriterier

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utföra grund för bedömning:

 1. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 2. Pedagogisk förmåga eller relaterad erfarenhet som t.ex. mentor, handledare, eller utbildning för användande av utrustning.

Ytterligare bedömningskriterier är:

 1. Erfarenhet av tekniker för tillverkning av halvledarstrukturer på nanoskalan, exempelvis litografi
 2. Erfarenhet av scintillatorer
 3. Erfarenhet av röntgenkällor, röntgendetektorer och röntgenavbildning.
 4. Erfarenhet av optiska mätmetoder som spektroskopi
 5. Erfarenhet av nya material som perovskiter eller nanotrådar

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp och erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra discipliner och i andra länder.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal,“Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av magisteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2468
Kontakt
 • Jesper Wallentin, bitr universitetslektor, +46 46 222 04 69, jesper.wallentin@sljus.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-05
Sista ansökningsdag 2018-09-15

Zurück zu Stellenangeboten