Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Vi står inför ett proteinskifte där en del av det animaliska proteinet i maten behöver bytas ut mot vegetabiliskt protein. Svenskt jordbruk och livsmedelsindustri har stor potential att bidra i ett skifte mot vegetabiliskt protein. Inom de agrara näringarna finns flera proteinrika sidoströmmar som i dagsläget inte används för human konsumtion.

Ämnet för denna postdoktoranställning är inom området separationsteknik, särskilt processer baserade på membranteknik som tillämpas för ekonomisk och hållbar återvinning av växtproteiner från jordbruksavfallsströmmar som ska användas i livsmedelsapplikationer.

Projektbeskrivning
I denna postdoktorsposition kommer den framgångsrika sökanden att studera, utveckla och tillämpa filter- och membranseparationstekniker för att återvinna och koncentrera proteiner från växtbaserade sidoströmmar från jordbruket. Resultaten kan möjliggöra att protein från dessa restströmmar kan användas till livsmedel, vilket skulle vara en milstolpe för såväl den vegetabiliska processindustrin som för miljön.

Syftet är att utveckla en kostnadseffektiv och hållbar membranprocess för utvinning av växtproteiner från underutnyttjade restströmmar för livsmedelsapplikationer och genomföra en teknisk-ekonomisk utvärdering av processen.

Centrala frågeställningar i projektet är:

 • Vilka är de lämpligaste membranteknologierna baserade på kostnadseffektivitet och optimal proteinkvalitet?
 • Vilka processbetingelser såsom tryck, temperatur och flöden bör användas? 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Civ. Ingenjör i Bioteknik (process- eller livsmedelsinriktning) eller Kemiteknik
 • Praktiska och teoretiska erfarenheter av membranprocesser drivna av tryck t.ex. mikrofiltrering (MF), ultrafiltrering (UF), nanofiltrering (NF), bio-molekyler, process utveckling.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3331
Kontakt
 • Marilyn Rayner, professor, +46 46 222 47 43
Publicerat 2018-10-22
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Zurück zu Stellenangeboten