Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Forskningen inom datorsäkerhet har kommit långt, men det finns många svåra utmaningar kvar att lösa för att få fram mer robusta och pålitliga system som är motståndskraftiga mot avancerade nätverks- och hårdvaruattacker. Teknologitrenden med allt mer uppkopplade system kräver nytänkande i avseende på modeller och principer för att skydda systemen utan att ge avkall på användbarhet och effektivitet.

I projektet SEC4FACTORY, som fått finansiering från Stiftelsen för Strategiskt Forskning, arbetar vi med att ta fram nya säkerhetslösningar för morgondagens uppkopplade fabriker. Målet med projektet är att titta på hur molnresurser kan utnyttjas för att kontrollera, styra och övervaka produktionssystem med hög prestanda samtidigt som systemen är starkt skyddad mot olika attacker och säkerhetshot så som illegal avlyssning och överbelastningsattacker. Speciellt arbetar vi med säker konfiguration och nyckelhantering för denna typ av system samt med integritetsskyddad dataanalys. Projektet tar även fram en större demonstrator som visar hur nya skyddsmekanismer kan fungera i praktiken.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av forskning inom dator- och kommunikationssäkerhet 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Publikationer i ämnesrelevanta tidskrifter och konferensserier, t.ex. ACM CCS, IEEE S&P, Crypto, Eurocrypt.
 • Erfarenhet av forskning inom säkerhet för IoT-system.
 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling för säkerhetssystem.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3412
Kontakt
 • Christian Gehrmann, adj professor, christian.gehrmann@eit.lth.se
Publicerat 2018-10-23
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Zurück zu Stellenangeboten