Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

En biträdande forskare ska rekryteras till ett projekt i vilket det endogena bidraget av blodbildande stamceller ska karaktäriseras.

Arbetsuppgifter
- Utföra självständiga forskningsuppgifter och utveckla nya metoder och protokoll
- Delta i projektplanering, dokumentation och utvärdering av data
- Erhålla skicklighet avseende avancerade laboratorietekniska färdigheter samt för   skrivande av självständiga forskningsplaner
- Delta i seminarieverksamheter och föreläsningar samt presentera data vid nationella och internationella möten
- Delta i handledning av juniora medlemmar av laboratoriet

Kvalifikationer
Det är ett krav att kandidaten innehar en doktorsexamen samt 3-4 års postdoktoral erfarenhet.

Det är även ett krav att kandidaten har:

 - Gedigen erfarenhet av molekylärbiologiska metoder innefattande kloning av rekombinant DNA, framtagande av arbete med genomiskt DNA och kvantitativa genexpressionsanalyser.
- Erfarenhet av cellodling innefattande odling av embryonala stamceller och CRISPR-medierad gen-manipulering.
- Erfarenhet av arbete med att karaktärisera blodcellsbildning/stamcellsfunktion i försöksdjur (möss).

Läkarexamen samt erfarenhet av NGS-baserade metoder är meriterande.

Personliga egenskaper som är önskvärda:

  • Förmåga att ta egna initiativ
  • Förmåga att kommunicera/samarbeta med sin omgivning
  • Förmåga att strukturera/planera sin arbetstid
  • Förmåga att handleda mindre erfarna labmedlemmar

Befattningen innebär ledaransvar gentemot det projekt inom vilket kandidaten ska arbeta.

Villkor Tidsbegränsad anställning under två år.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3590
Kontakt
  • David Bryder, david.bryder@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-05
Sista ansökningsdag 2018-11-19

Zurück zu Stellenangeboten