Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Postdoktorarbetet sker i nära samarbete med avdelningen för fysikalisk kemi vid kemiska institutionen. Avdelningen för fasta tillståndets fysik leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik där också fysikalisk kemi är en partner. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Under de senaste tio åren har vi på avdelningen kraftigt utvecklat vår verksamhet inom mikrofluidik. Här har partikelsortering tagit en framstående plats främst med vår utveckling av separationsanordningar baserade på nya parametrar såsom form, deformabilitet och dielektriska egenskaper med en precision som överstiger den som för närvarande är tillgänglig med konventionella metoder.

Projektet är ett så kallat "FET-OPEN" med namnet evFOUNDRY, finansierat av EU via Horizon2020. Det består av 6 partners från 6 länder. Huvudtemat för projektet är karaktärisering och mikrofluidisk upprening av extracellulära vesiklar för medicinska och biologiska tillämpningar med avancerad nanoteknologi. Arbetet kommer att ske i tätt samarbete mellan olika discipliner inom akademi, industri, klinik.

För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lth.se, https://tegen.ftf.lth.se/

http://www.evfoundry.eu/

Särskild ämnesbeskrivning Nanofluidisk sortering och biofysikalisk karaktärisering av extracellulära vesiklar.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Postdoktorn kommer att arbeta i ett interdisciplinärt projekt med huvudansvar för utveckling av avancerade mikrofluidiska sorteringsmekanismer för extracellulära vesiklar baserade yt- och kolloid kemiska egenskaper och storlek. Arbetet är i huvudsak experimentellt med fokus på mikrofabrikation och utformning av sorteringsanordningar men innefattar också modellering med fluidiksimuleringsverktyg. Det experimentella arbetet spänner över ett brett fält. Det innefattar avancerad nanofabrikation av nanopelare på ytor, mikrofluidisk kontroll, framtagning och karaktärisering av strukturerade lipidbilager, elektrokinetik och avancerad mikroskopi. Postdoktorn kommer att arbeta i nära samarbete med fysikalisk kemi i Lund och andra nationella och internationella samarbetspartners inom fluidik, biomedicin och biofysik

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik eller motsvarande med inriktning mot elektrokinetik och mikrofluidik.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande, speciellt renrumsarbete, ytkemi, mikrofluidik, elektrokinetik, odling av mikroorganismer och celler, samt optisk mikroskopi.

Viktiga personliga egenskaper innefattar förutom kreativitet och nyfikenhet, förmågan att arbeta både oberoende och i grupp samt erfarenhet av vetenskapliga interaktioner med forskare från andra discipliner och i andra länder.

Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, biokemi och nanovetenskap är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4380
Kontakt
  • Jonas Tegenfeldt, professor, +46462228063
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-16
Sista ansökningsdag 2019-02-06

Zurück zu Stellenangeboten