Lunds universitet, Medicinska fakulteten.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
Medicinska fakulteten ledigförklarar en anställning som universitetslektor i kardiologi med inriktning mot hjärtsvikt och klaffsjukdomar. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund och förenas med anställning som specialistläkare/överläkare.

Hjärt-Lungkliniken inom Skånes universitetssjukvård är ett av de största verksamhetsområdena inom sjukhuset med en omfattande akut och elektiv verksamhet samt forskning och utbildning. Forskning på internationellt hög nivå har en central roll inom verksamheten. Kardiologi och hjärtsjukdomar är centrala inom läkarutbildningen. Det har alltid funnits en tydlig pedagogisk profil inom kliniken och en viktig princip är att bedriva god undervisning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst att bedriva forskning på hög internationell nivå, vilket kan bidra till att stärka framtida forskning inom ämnesområdet.
I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt söka extern forskningsfinansiering, utbildning på forskarnivå och att handleda doktorander och postdocs.
Dessutom ingår undervisningsuppdrag främst undervisning och examination av läkarstudenter på grund- och avancerad nivå inom ämnet kardiologi. Den sökande ska lägga stor vikt vid att utveckla undervisningsmoment speciellt inom hjärtsvikt och klaffsjukdomar. Innehavare ansvarar för sin egen pedagogiska utveckling. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen  4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ska ha genomgåtts eller så ska   motsvarande kunskaper ha inhämtats på annat sätt om det inte finns särskilda skäl.
Krav är specialistkompetens i kardiologi.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten, såsom hög nationell och internationell forskningsnivå samt väl vitsordad kompetens som forskningshandledare.
Vikt kommer att fästas vid förmåga att bedriva forskarutbildning och att handleda doktorander.
Vid bedömningen kommer även vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten, såsom förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning både praktiska och teoretiska moment, särskilt på grund- och avancerad nivå inom läkarprogrammet.
Då det sker en dynamisk utveckling inom utbildningsuppdraget är det meriterande med aktuella och kontinuerligt uppdaterade högskolepedagogiska kunskaper. Den sökande ska visa förmåga som ledare att utveckla, leda och genomföra verksamhet. Dessutom ska den sökande visa förmåga till samverkan, innovativ och förnyad verksamhet med det omgivande samhället och kunna informera om sin verksamhet samt uppvisa god samarbetsförmåga.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller - förutom högskoleförordningen - Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk.

Övrig information
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Dekanus Erik Renström, tel 046-222 80 84, epost: Erik.Renstrom@med.lu.se eller prefekt Bo Baldetorp tel 046-17 75 70 eller 070-688 30 02, epost: Bo.Baldetorp@med.lu.se 
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, 046-222 44 10 epost: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-08-26. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV).
Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren.

Då utländska sakkunniga kan komma att anlitas måste ansökan vara skriven på engelska.

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/105
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-08-26

Zurück zu Stellenangeboten