Lunds universitet, Humaniora och teologi, Folklivsarkivet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Folklivsarkivet i Lund är det enda traditionsarkivet i landet som är knutet till en universitetsinstitution. Kontakten mellan insamling, forskning och undervisning har genom åren visat sig fruktbar både för arkivet och institutionen. Arkivet, vars upptagningsområde innefattar i huvudsak södra Sverige, tillhandahåller material för uppsatser och avhandlingar samtidigt som insamlingen anpassas till den etnologiska forskningens frågeställningar. Dokumentationen består av intervjuer, frågelistor till meddelare med samarbetsavtal och webenkäter samt fotografier. En viktig del av verksamheten består i att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten. Arkivet kontaktas och besöks av journalister, skolklasser, lärare, lokalhistorier och andra intresserade som letar information om ett visst ämnesområde eller en viss socken. Vi har mycket utförliga manuella och datorbaserade sökregister som speglar alla skeenden i människans liv och vardagskultur. Sedan år 1990 registreras allt nytt material via dator. Alla äldre manuella register har lagts in i en databas och är i huvudsak tillgängliga på Internet. Digitalisering av bildsamlingarna och textsamlingarna pågår.

Folklivsarkivet utlyser nu en tidsbegränsad anställning som arkivsassistent för intervjuarbete.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgiften är att under fyra månader utföra intervjuer med syftet att samla berättelser om den teknik vi använder dagligen. Avsikten är att visa hur människors berättelser avspeglar hur kunskaper och erfarenhet utvecklas samt hur kropp och sinnen blir en del i relationen mellan människa och apparat eller maskin. En del i undersökningen är att fånga uppgifter om hur människor förhåller sig till teknik som de använder men som de har ofullständig kunskap om hur den fungerar. Oväntade och oförklarade händelser är en viktig del i undersökningen. I arbetsuppgiften ingår att finna informanter att intervjua och försöka nå personer med olika bakgrund, ålder och yrken. Intervjuerna skall spelas in och de kommer att arkiveras på Folklivsarkivet i Lund.

Kvalifikationer
Student i humaniora med godkänd kandidatuppsats och som har lätt att få kontakt med människor. Erfarenhet av intervjuarbete.

Anställning så snart som möjligt enligt överenskommelse. Heltid men uppgiften kan kräva kvälls- och helgarbete när intervjupersonerna har tid.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse 3-6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Anställningen avslutas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/395
Kontakt
  • Göran Sjögård, +46462223135
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-30
Sista ansökningsdag 2018-02-13

Tilbage til Ledige stillinger