Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Lunds universitet har sedan långt tillbaka blivit rankat som ett av de 100 bästa universiteten globalt. GIS-centrum vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är en av flera världsledande forskningsmiljöer inom geografisk informationsvetenskap. Förutom välutvecklade akademiska nätverk i Sverige, har centrumbildningen betydande internationella nätverk i bl. a. Europa, USA, Afrika, Mellanöstern och Australien. GIS-centrum är, och har varit, involverat i ett stort antal nationella och internationella projekt finansierade och/eller stöttade av bl. a. EU, svenska forskningsråd, och internationella organisationer så som WHO. Ett flertal forskargrupper är aktiva vid GIS-centrum. Bland dessa finns det en forskargrupp som fokuserar på användningen av geografisk informationsvetenskap inom hydrologisk modellering, översvämningsrisker och katastrofanalys. Syftet med utlysningen är att anställa en forskare med mycket hög kompetens som kan ansluta till denna forskargrupp.

Arbetsuppgifter
Den nyanställde forskaren kommer att arbeta tillsammans med en befintlig forskargrupp. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer bland annat innefatta:

 •  att analysera och modellera hydrologin inom avrinningsområden med varierande markanvändning och marktäckning. Fokus kommer att ligga på urbana områden men vissa avrinningsområden med flera typer av markanvändning (stadsmiljöer såväl som skogs- och jordbruksmark) kommer att förekomma.
 • att undersöka och utvärdera olika hydrologiska och hydrauliska modeller, både kommersiella och forskningsbaserade
 • att utveckla GIS och spatiala metoder för påverkan av urbana översvämningar. Metoderna ska främja insamling, modellering och analys av data för beslutsfattande kring översvämnings- och katastrofplanering i kommunal förvaltning.
 • att utvärdera modellosäkerheter i befintliga modelleringsverktyg för att lägga en grund för framtida modelleringsstrategier.
 • att utveckla metoder i gränsytan mellan modellverktyg och GIS-tillämpningar för att skapa förutsättningar för att kommunicera spatialt distribuerad översvämningspåverkan mellan olika delar av samhället.
 • att utveckla metoder i gränsytan mellan modellering och GIS-verktyg för att förbättra representationen av terrängdata och annan GIS-baserad landskapsdata i distribuerade modeller.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en doktorsgrad i hydrologi, geografisk informationsvetenskap, teknisk geomatik eller ingenjörsvetenskap med inriktning på hydrologi.

Hon/han ska ha mycket goda kunskaper inom:

 • avancerad hydrologisk och hydraulisk modellering
 • spatial analys
 • programmering för tillämpningar inom både modellering och i GIS-verktyg

 Hon/han ska ha erfarenhet av:

 • modellering för urban översvämningshantering i en bred kontext
 • generell hydrologisk modellering på avrinningsområdesnivå
 • arbete med terrängdata och metoder för digital terränganalys
 • katastrofplanering med inriktning på översvämningar

Erfarenhet av att handleda master- och/eller forskarstuderande är meriterande.
Arbetet kräver att man kan arbeta med engelska i både skrift och tal. Dokumenterade skriftliga akademiska arbeten på engelska ska bifogas ansökan (som länkar eller filer).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/478
Kontakt
 • Andreas Persson, universitetslektor, 046-2224262, andreas.persson@nateko.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-2229562, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-04-08

Tilbage til Ledige stillinger