Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Teaterhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter och föreställningar. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.
Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Arbetsuppgifter
Aktuell anställning är en anställning som universitetslektor i teater och samhälle. Till anställningen hör uppdraget som prefekt till och med 2020-12-31. Därefter sker ett val då Teaterhögskolans anställda kan föreslå att uppdraget förlängs med ytterligare tre år. Det slutliga beslutet gällande utseende av prefekt fattas av fakultetens dekan.

Som prefekt vid Teaterhögskolan har du det övergripande ansvaret för Teaterhögskolans verksamhet och utvecklingen av densamma. Prefekten har personalansvar för Teaterhögskolans ca 30 anställda och är ansvarig för Teaterhögskolans ekonomi och kompetensförsörjning.

En viktig uppgift för prefekten är att i samarbete med fakultetsledning, Musikhögskolan och Konsthögskolan, leda arbetet mot en samlokalisering av fakultetens tre konstnärliga högskolor i ett gemensamt campus. Högskolorna är idag placerade på olika platser i Malmö.

Behörighetskrav
Eftersom anställningen är en läraranställning i vilken ett chefsuppdrag ingår krävs kvalifikationer för såväl en universitetslektor som chef.

För anställningen krävs väl dokumenterad konstnärlig och pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

En förutsättning för att kunna anställas som universitetslektor med prefektuppdrag är också att du har dokumenterad erfarenhet av att vara chef inom konstnärlig verksamhet och är en strategisk och erfaren ledare.

Bedömningsgrunder
Vi lägger stor vikt vid att du är på nationell och internationell nivå som konstnärlig utövare och att du har en god pedagogisk förmåga. God pedagogisk förmåga innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Vidare bedöms din förmåga att delta i handledning av Teaterhögskolans studenter till konstnärlig självständighet samt din förmåga att samverka med det omgivande samhället. Om du har ett brett nätverk inom konstnärlig verksamhet utanför universitet och högskolor – företrädesvis inom teater- och scenkonstområdet - är detta meriterande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av och god kunskap om organisationsutveckling samt erfarenhet av och god kunskap om att arbeta med arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor. Du ska ha förståelse för forskningens och utbildningens strategiska betydelse och intresse för konstnärlig forskning.

Ditt ledarskap är strategiskt, lyhört och tydligt. Du har förståelse för verksamhetens förutsättningar och du kan delegera, leda och fördela arbete på ett sätt som gynnar verksamheten som helhet.

Instruktioner till sökande
Ansökan ska innehålla information och struktureras enligt riktlinjer för akademisk meritportfölj vid Lunds universitet.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 procent
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/601
Kontakt
  • Dekan Anna Lyrevik, 040 - 32 55 95
  • Tf prefekt Sven Bjerstedt, 040 - 32 55 78
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-03-02
Sista ansökningsdag 2018-03-23

Tilbage til Ledige stillinger