Lunds universitet, avdelningen för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin. Avdelningen för medicinsk strålningsfysik vid LU är placerad på universitetssjukhusområdet i Lund, och avdelningen ansvarar för sjukhusfysikerutbildningen samt bedriver forskning och forskarutbildning. Sjukhusfysiker anställda vid Skånes universitetssjukhus är i många fall knutna till Avdelningen för medicinsk strålningsfysik.

Forskargruppen MR-fysik (www.med.lu.se/klinvetlund/MR_physics) är aktiv inom medicinska tillämpningar av magnetresonans (magnetic resonance, MR), och har lång erfarenhet av metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, hjärnaktivering och flöde. Forskningsområden under uppbyggnad inkluderar "chemical exchange saturation transfer (CEST)" sant kvantitativ MR i hjärnan och i det muskuloskeletala systemet.

Vi söker nu en doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot bildgivande magnetresonans (MRI).

Beskrivning

Vi avser att utveckla och använda ett kontrastmedel som består av vanligt socker för att diagnostisera cancer med magnetkamera. Sockret (D-glukos) används redan kliniskt för glukosbelastning. Injektion av små mängder av sockret kommer inte att ändra den konventionella magnetkamerakontrasten, men genom att använda ett nytt bildtagningssätt inom MRI som kallas CEST (Chemical Exchange Saturation Transfer) så kan små mängder socker detekteras med hög känslighet.  CEST-MRI bygger på att man först, med hjälp av en radiofrekvent puls, utför en selektiv magnetisk märkning av protonerna i det ämne som man vill detektera. De magnetiskt märkta protonerna i detta ämne kommer sedan via utbytesmekanismer att byta plats med protoner i fritt vatten i kroppen. I MRI är det fritt vatten som avbildas, och när vattnet innehåller magnetiskt märkta protoner från det ämne man vill detektera så kommer signalen att ändras.  Indirekt kan således mycket små mängder av ett ämne mätas med denna metod, eftersom ett kontinuerligt utbyte av protoner pågår mellan ämnet som vi är intresserade av och det fria vattnet som vi avbildar med konventionell MRI.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %).

Den huvudsakliga projektuppgiften är att utveckla, validera och applicera glukos-CEST (”glucoCEST”)  i patienter med hjärncancer för att säkrare detektera tumörer och följa upp effekten av terapi. Mer specifikt så ingår delprojekt för att optimera bildtagningssättet, implementering av bildbehandlingsmetoder samt att göra tracer-kinetisk analys av glucoCEST-data.

Inriktningen för projektet ligger inom delområdet Magnetresonansfysik.

Verksamheten är förlagd vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Lund, och experimentell magnetkamerautrustning finns inom Lund University Bioimaging Centre (LBIC) samt Skånes Universitetssjukhus (SUS). En stor del av de laborativa momenten kommer att utnyttja 3 tesla (3T) MR-utrustningen vid SUS och den 7T MR-utrustning som utgör en nationell resurs för att utveckla MR-metoder inom diagnostisk, fysiologisk och neurovetenskaplig forskning.

Behörighet

Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i medicinsk strålningsfysik. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik har den som avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), alternativt fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Meriterande

 • erfarenhet av verksamhet inom MR-fysik
 • genomfört ett examensarbete inriktat mot CEST MRI
 • dokumenterad kunskap om och erfarenhet av programmering i MATLAB
 • goda kunskaper i engelska
 • förmåga att undervisa inom ramen för institutionstjänstgöring

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan

Ansökan görs online. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • kopia av examensarbete på magisternivå (eller motsvarande)
 • samt kopior av intyg och handlingar som den sökande önskar åberopa
Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3535
Kontakt
 • Linda Knutsson, docent och universitetslektor, Linda.Knutsson@med.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-07
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tilbage til Ledige stillinger