Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Musikhögskolan i Malmö tillhör den konstnärliga fakulteten. Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande.

Vikarierande universitetsadjunkt i Rytmikpedagogik

Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad vid Ämneslärarutbildningen i Musik, Musikhögskolan i Malmö.

Som universitetsadjunkt i Rytmikpedagogik kommer du att undervisa musiklärarstudenter i första hand i Rörelse och Ämnesmetodik med Rytmikinriktning lägre stadier. I vikariatet ingår kursledarskap, ledning/samordning av projekt samt VFU-besök.

Andra arbetsuppgifter kan komma i fråga beroende på den sökandes kvalifikationer och professionella meriter.

Behörighet
För att komma i fråga för anställningen krävs avlagd Lärarexamen i Musik med Rytmikinriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant. Därutöver krävs dokumenterad erfarenhet av undervisning i rytmik inom olika stadier. Slutligen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
- Goda ämneskunskaper.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Erfarenhet av arbetsledning i arbetslag och arbete i projektform.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.
- Mycket goda kunskaper i svenska språket.
- Goda kunskaper i engelska.

Erfarenhet av kursledarskap, projektledning och administrativt arbete är meriterande. I den sammantagna bedömningen vägs också sådana personliga förmågor in som är av värde för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Övrigt
Undervisningen är till största del förlagd till två veckodagar.

Ansökningsförfarande
Lunds universitet har antagit anvisningar för vad ansökan ska innehålla. Använd mallen i den akademiska meritportföljen som kan hämtas på Konstnärliga fakultetens hemsida

http://www.performingarts.lu.se/anstalld/ nedladdningsbara-dokument/lararanstallning-och-befordran

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1168
Kontakt
  • Tommy Lindskog, utbildningschef, 040-32 54 99, tommy.lindskog[at]mhm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-11
Sista ansökningsdag 2018-05-01

Return to job vacancies