Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Introduktion
Blomningstid är viktigt för reproduktionsframgång hos annuella växter, inklusive viktiga grödor såsom korn (Hordeum vulgare L). De groende fröna utvecklas till en planta som behöver tillväxa under våren och sommaren för att sedan kunna producera många nya frön på hösten. Om växter väntar för länge med övergången från tillväxtfas till reproduktionsfas kan den drabbas av dåliga väderförhållanden mot slutet av säsongen vilket kan förhindra att de nya fröna mognar. Å andra sidan kan en tidig övergång till reproduktion resultera i att växten får en liten storlek vid blomningen och därmed producerar för lite frön i förhållande till konkurrerande individer. Övergången från tillväxt till reproduktion är av dessa anledningar en av de viktigaste händelserna i livscykeln hos blommande växter och behöver optimeras med avseende på geografiska och miljömässiga faktorer. Växter använder sig av miljöfaktorer såsom dagslängd och temperatur för att styra blomningstiden och detta kontrollsystem har en genetisk bas.

Arbetsuppgifter
I detta projekt kommer vi att studera mutanter av korn med tidigblommande fenotyp. Hittills har de tidigblommande generna mat-a och mat-c identifierats. Uppgiften för projekt-assistenten är att identifiera generna mat-b och mat-e. Vi har tagit fram F2-populationer av mat-b och mat-e som kommer att planteras i växthusen vid Biologiska institutionen. Ungefär 300 plantor kommer att användas och deras fenotyp och genotyp kommer att bestämmas. Det senare med så kallad double-digest restriction-site associated sekvensering (ddRAD-Seq). Den genetiska kartan kommer att jämföras med den fysiska kartan och kandidatgener kommer att sekvenseras från de 49 mat-b och 9 mat-e mutanterna vi har tillgång till. Den gen som innehåller mutationer är den gen vi söker.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • doktorsexamen i molelylär växtbiologi.
 • praktisk erfarenhet av molekylära tekniker såsom genotyping-by-sequencing, DNA sekvensering, bioinformatik, kopplingsanalyser, PCR, RNA arbete, kloning, proteinrening, western blot.
 • flytande engelska i tal och skrift är av stor vikt liksom publikationer i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter.
 • kandidaten ska ha ett starkt intresse i allmän evolutionär ekologi och kunna uppvisa en förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra forskare, och assistera med handledning av doktorander och examensarbetare.

Meriterander är:

 • praktisk erfarenhet av arbete med korn och kornmutanter
 • erfarenhet av arbete med tidigblommande växter

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Temporary position 3-6 months
Anställningen avslutas 2018-11-30
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1234
Kontakt
 • Jacob Johansson, forskare, +46 46 222 37 68, jacob.johansson@biol.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, +46 46 222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-03

Return to job vacancies