Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
I den utlysta anställningen ingår att genomföra projekt för att studera hur nanomaterial påverkar akvatiska organismer och akvatiska födokedjor. Arbetet kommer att bestå i att utföra och utvärdera experiment med nanomaterial. Huvudinriktningen kommer att vara att studera beteendeförändringar hos zooplankton och fisk, upptag och biodistribution av nanomaterial, och betydelsen av organiska modifieringar på nanopartikelns yta. Den anställde förväntas att självständigt planera, utföra, utvärdera och sammanställa arbetet, samt att sköta kontakter med nationella och internationella samarbetspartners. Arbetet kommer också bestå i att hantera och karakterisera nanomaterial, odla alger och zooplankton, och sköta om fisk i laboratoriemiljö.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen i biologi eller motsvarande.
 • Postdoktoral arbetslivserfarenhet.
 • Djup kunskap i akvatisk ekologi och födokedjor.
 • Mångårig erfarenhet av handhavande av akvatisk födokedja.
 • Djup kunskap i att studera beteende hos Daphnia.
 • Djup kunskap i att märka akvatiska organismer med quantum dots.
 • Djup kunskap i att studera fiskbeteende.
 • Kunskap i att studera Daphnia med mikroskop.
 • Erfarenhet av handhavande och karakterisering, m h a DLS, NTA och disc centrifug, av nanomaterial.
 • Kunskap i att dissekera fisk.
 • Relevant utbildning gällande arbete med försöksdjur i laboratoriemiljö innefattande både lagliga och etiska aspekter.
 • Goda färdigheter i att skriva och muntligt presentera vetenskapliga data på svenska och engelska.


Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1254
Kontakt
 • Martin Lundqvist, forskare, 046-222 82 52
 • My Geborek, personalsamordnare, 046-222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-03

Return to job vacancies