Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämne
Industriell elektroteknik (Industrial Electrical Engineering) med inriktning mot kraftelektronisk och elektromekanisk energiomvandling med tillämpningar.

Särskild ämnesbeskrivning
Avdelningen för Industriell Elektroteknik har en tydlig inriktning mot industriellt tillämpad teknik för kraftelektronisk och elektromekanisk energiomvandling. Exempel på sådana tillämpningar är laddningsteknik och framdrivningsteknik för elfordon, energiomvandlingsteknik vid förnyelsebar elgenerering (t.ex sol- och vindkraft) liksom för energilagring i t.ex batterier både i fordon och i s.k. stationära batterilager. Andra exempel är tillämpningar inom produktions- och processindustrin. Omfattande kunskaper i tillämpad fysik och elektroteknik parat med en god förståelse för industrins och samhällets behov är därför ett krav.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning och projektledning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Vetenskaplig publicering av forskningsresultat.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Expertkunskaper inom elektromagnetisk och termisk modellering och design inom ämnets tillämpningar samt i användandet av avancerade numeriska verktyg.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • God pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av att skriva forskningsansökningar, gärna tillsammans med industriella partners.
 • Dokumenterad erfarenhet av ledning och koordinering av forskningsprojekt, gärna med flera akademiska och industriella partners.
 • God förmåga att kommunicera och samarbeta med det omliggande samhället.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Industriell Elektroteknik
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • God förmåga att handleda studenter på grund- och avancerad nivå samt examensarbetare.
 • God förmåga såsom biträdande handledare för doktorander.
 • Dokumenterad erfarenhet av ledning och koordinering av forskningsprojekt, gärna med flera akademiska och industriella partners.
 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2620
Kontakt
 • Ulf Jeppsson, +46462229287
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-09-27
Sista ansökningsdag 2018-10-28

Return to job vacancies