Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bioinformatisk bearbetning och analys av stora mängder molekylär data som rör egenskaper hos urinblåscancer. I befattningen ingår att aktivt genomföra och planera mer omfattande analysarbeten. Vidare ingår att sammanställa egna resultat i skrift lämplig för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen. Sökande skall ha erfarenhet av att arbeta med storskalig genyttrycksdata och ha dokumenterade färdigheter i programmering och statistisk analys.

Meriterande
Forskarutbildning inom området cancergenomik med bioinformatisk inriktning samt dokumenterade erfarenheter (vetenskapliga publikationer) med inriktning genomisk och statistisk analys är meriterande.

Sökande förväntas att ha förmåga till självständigt arbete samt att kunna belysa problem utifrån flera perspektiv. Vidare krävs förmåga att på ett självständigt sätt inhämta nya analysredskap relevanta för uppgiften. Förmåga att kunna sammanställa färdiga analyser till vetenskapliga manuskript lämpliga för publicering och att introducera den övriga forskargruppen i nya bioinformatiska angreppssätt.

Anställningen är tidsbegränsad i två år med föreslaget startdatum 2018-11-01.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3253
Kontakt
  • Mattias Höglund/professor, 046-2220393
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-10-09
Sista ansökningsdag 2018-10-22

Return to job vacancies