Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Arbetsuppgifter
Rätt utformade och i effektiva kombinationer förväntas forsknings- och styrmedelsinsatser kunna åstadkomma en omställning av energisystemet. En sådan process kräver emellertid utvärderingsstrategier som genererar kunskap om hur olika forsknings-och styrmedelsinsatser påverkar så väl energisystemet i sin helhet som enskilda individers beteende. Utformningen av sådana utvärderingsstrategier kräver i sin tur gedigen kunskap om metoder för utvärdering av olika typer och kombinationer av forsknings-och styrmedelsinsatser.

Inom ramen för den utannonserade doktorandtjänsten kommer doktoranden att kritiskt granska metoder för utvärdering av forskning- och styrmedelsinsatser. Arbetet kommer att vara tvärvetenskapligt, och avsikten är att utveckla gränsöverskridande kunskap om metoder för utvärdering av forsknings- och styrmedelsinsatser. Genom att kritiskt granska olika metodologiska angreppsätt och resultaten av genomförda utvärderingar kommer doktoranden att bygga upp kunskap som även kommer att användas för att testa innovativa utvärderingsstrategier.

Forskningen kommer att bygga på litteraturstudier, enkätdata, intervjuer, och workshops.

Kvalifikationer
För att kvalificeras för tjänsten, bör den sökande inneha en magisterexamen (eller mastersexamen) i relevant, företrädesvis tvärvetenskaplig, utbildning inom området miljö (system) studier. Examen eller kurser i policyanalys är ett krav. Den sökande måste ha kapacitet att självständigt kunna utföra och framgångsrikt genomföra forskning, att delta i doktorandkurser, ha förmågan att skapa egen forskning och skriva akademiska texter. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga och analytisk kompetens. Den sökande förväntas kunna undervisa i Miljöinstitutets masterprogram som ges på engelska; därför krävs goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska. Goda kunskaper i svenska är ett krav.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/2894
Kontakt
  • Lena Neij, 046-2220222
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2015-09-22
Sista ansökningsdag 2015-11-09

Return to job vacancies