Lunds universitet Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer framförallt att omfatta undervisning, handledning, kursansvar och examination på grund nivå inom sjuksköterskeprogrammet. Även andra arbetsuppgifter inom Medicinska fakultetens utbildningsprogram kan bli aktuella.

Kvalifikationer
Den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med minst magister-/masterexamen i huvudområdet omvårdnad-/vårdvetenskap. Meriterande för anställningen är pågående doktorandstudier eller doktorsexamen samt erfarenhet som universitets – eller högskolelärare. Rätt kandidat ska ha god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Erfarenhet som klinisk högskolelärare är ett krav. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Behörighetskrav
Den som har avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, (med pedagogisk skicklighet ska förstås god pedagogisk förmåga) samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

Villkor
Tidsbegränsad anställning under perioden 2017-08-01 - 2018-01-31. 

Ansökan
Ansökan redovisas enligt ”Meritsammanställning för lärare, Medicinska fakulteten” se www.med.lu.se/lfn. Ansökan behöver inte vara skriven på engelska. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Määräaikainen 3-6 kuukautta
Anställningens omfattning Deltid
Anställningen avslutas 2018-01-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1008
Kontakt
  • Pia Lundqvist, biträdande prefekt, 046-222 18 28
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-05-11

Takaisin avoimiin työpaikkoihin