Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Särskild ämnesbeskrivning

Hållbar konsumtion är en viktig del av ett hållbart samhälle. Därför måste nya sätt att tillhandahålla, konsumera och använda varor och tjänster på marknaden undersökas. I detta avseende håller det framväxande konceptet med delningsekonomi löftet att effektivisera resursanvändning och minska efterfrågan på naturresurser och samtidigt skapa nya arbetstillfällen och nya inkomstkällor för människor. Men dessa löften utvärderas alltför sällan och stöds sällan av objektiva bevis. De flesta av utvärderingarna av delningsekonomin analyserar delning i en sektor eller fokuserar på en av de tre dimensionerna av hållbarhet: miljö, ekonomi eller social. De sektorsövergripande och mångdimensionella konsekvenserna av delningsekonomin och rekyleffekterna av konsumtionen undersöks fortfarande dåligt. Postdoktorn kommer att arbeta med två pågående projekt Urban Sharing och Urban Reconomy, som båda undersöker miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter av att dela på olika sätt. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Kandidaten kommer att arbeta inom systematisk hållbarhetsbedömning av innovativa affärs- och konsumtionsmodeller i delningsekonomin. Utvärderingen ska kombinera analyser av hållbarhetsprofil i delningsorganisationer i olika städer runt om i världen med bedömning av direkta och sektorsövergripande ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. En illustrerande generisk fråga kan vara: vilken förändring i resursfördelning sker när konsumenterna ändrar från att använda hotell till att använda boendedelning, t.ex. AirBnB? Detta innebär att man undersöker direkta och indirekta miljöeffekter, t.ex. förändringar i utsläppsnivåer och efterfrågan på naturresurser, effekter på industrin, t.ex. utvidgningar eller sammandragning av vissa sektorer, liksom sociala konsekvenser, t.ex. förändringar i sysselsättningsmöjligheter i hela ekonomin.

Kandidaten kan bli inbjuden att undervisa och handleda magisterstudenter samt att skriva forskningsansökningar som är relaterade till hens ämne. Kandidaten kommer att vara engagerad i samarbete med olika intressenter och i organiserandet av fältarbete. Administration som är relaterad till ovan nämnda arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde, inom miljö- eller ekologisk ekonomi, nationalekonomi, statistik, finans, social-, miljö- eller statsvetenskap eller andra ämnen, och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • En stark forskningsinriktning och kapacitet att självständigt utföra och framgångsrikt slutföra forskning
 • Kapacitet att publicera i höga akademiska tidskrifter inom ekonomi och andra sociala och miljövetenskap

 Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter

 • Stark analytiska färdigheter och färdigheter i modellering, kunskap om kvantitativa metoder:
  • o (Makro)-Ekonometriska metoder och miljöredovisningsmetoder
  • o Relevanta databaser av nationella ekonomiska och sociala konton
  • o Input-output modellering (monetära/fysisk och miljöexpanderad I/O)
  • o Relevanta verktyg för statistisk analys (t ex MatLab, SPSS, Stata, Mathematica, R eller liknande) och relevant mjukvara för socioekonomisk modellering (t.ex. GEMPACK, REMI, IMPLAN, GAMS eller liknande)
 • Förståelse av koppling mellan makroekonomisk dynamik och dess hållbarhetspåverkan utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv
 • Kännedom av hållbarhetsutvärderingar av affärsmodeller och organisationer

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, självständighet och förmågan att skapa egna forskningsnätverk och god interkulturell kommunikationsförmåga och erfarenhet av internationellt samarbete. Kandidatens erfarenhet och kompetens ska komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och skickas online. Följande handlingar måste lämnas in tillsammans med ett ansökningsbrev:

 • CV komplett med: namn och kontaktuppgifter till minst tre referenser, redogörelse om beprövade kvantitativa forskning färdigheter, t.ex. vetenskapliga publikationer, rapporter och bevis på pedagogisk skicklighet
 • en forskningsplan (max 3 sidor) i linje med ämnets beskrivning och bör utformas i linje med den forskning som bedrivs vid IIIEE.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2251
Kontakt
 • Lena Neij, 046-2220222
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-27
Sista ansökningsdag 2017-09-04

Takaisin avoimiin työpaikkoihin