Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Postdoktor i kärnfysik: spektroskopi av supertunga grundämnen

Arbetsuppgifter

Inom avdelningen för kärnfysik, fysiska institutionen, bedrivs bland annat experimentell forskning på struktur och stabilitet av supertunga atomkärnor. En ny mätkampanj är schemalagd för 2018 och 2019 vid den internationella forskningsanläggningen GSI (FAIR Phase 0) i Darmstadt, Tyskland. Den sökande förväntas ta en aktiv roll i förberedning och utförande av experiment samt efterföljande dataanalys och tolkning. Slutsatserna dras i nära samarbete med kärnstrukturteorigruppen vid avdelningen för matematisk fysik i Lund.

Den sökande får särskilt ansvar för installationen av ett förbättrat kiseldetektorsystem för detektion av supertunga atomkärnors sönderfall, inom KAW projektet ”ChaSE Lundium”. Arbetet sker i nära samarbete med doktorander och andra forskare i Lund och vid GSI Darmstadt, Tyskland. Tjänsten kräver regelbundna utlandsvistelser i Tyskland.

För vidare meritering finns på forskningssida tillgång till data från tidigare s.k. TASISpec experiment, och på undervisningssida möjligheten att engagera sig på olika sätt för att bygga på sin egen pedagogisk profil.

Kvalifikationer

Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning. Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i fysik vid tillträde av tjänsten och senast 4 år innan ansökningstidens utgång. En påvisad forskningsbakgrund genom studier inom forskningsfältet ”experimentell kärnspektroskopi av tunga och supertunga atomkärnor” är avgörande.

Dokumenterat arbete med strålningsdetektorutveckling, multi-parameter datainsamlingssystem, genomförande och dataanalys av kärnspektroskopiexperiment samt vetenskapliga publikationer inom ovan nämnt forskningsfält är ett krav. Det förväntas både beredskap för några veckors utlandsresor samt förmåga att kommunicera tydligt inom stora internationella kollaborationer.

Erfarenhet med handledning i högskolepedagogiskt undervisningssammanhang är meriterande.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv, sina forskningsintressen inom annonserat forskningsfält samt ta hänsyn till urvalsfrågorna. Ansökan ska dessutom innehålla ett koncist CV, en kopia av eller länk till doktorsavhandlingen, publikationslista, en kort sammanställning av pedagogiska meriter samt en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter.

Sökande är också skyldiga att besvara dessa jobbspecifika frågor som det första steget i ansökningsprocessen.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3982
Kontakt
  • Dirk Rudolph, professor, 046-222 76 33; dirk.rudolph@nuclear.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-08
Sista ansökningsdag 2018-01-29

Takaisin avoimiin työpaikkoihin