Lunds universitet, Institutionen för Statsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar forskning (omkring 90%) och undervisning (omkring 10%).

Tjänsten är knuten till forskningsprogrammet ”Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet” (STANCE), under ledning av Jan Teorell och finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (www.stanceatlund.org). Programmet inleddes 2015 och avslutas 2020. Dess övergripande syfte är att överbrygga klyftorna mellan internationell och jämförande politik, och mellan empirisk statsvetenskap och politisk teori. Tre forskningsfrågor står i fokus: (1) Hur såg under denna tidsperiod samspelet ut mellan framväxten av statens interna och externa suveränitet, uppbörd, professionella byråkrati och infrastrukturell kapacitet? Vilka aktörer och organiserade intressen understödde respektive motarbetade denna process? (2) Hur påverkades statens framväxt av geopolitisk konkurrens och krigföring samt spridningen av nya politiska teknologier? Och (3) vad blev konsekvenserna för det internationella politiska systemet, ifråga om vilken typ av stat som blev dominerande och vilka som erkändes som medlemmar av det?

Varje postdoktor förväntas bedriva forskning som bidrar till att uppfylla åtminstone ett av forskningsprogrammets övergripande syften. Samtliga forskare som deltar i programmet bedriver dock självständig forskning, med full frihet att inom programmets övergripande syften välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer och välja forskningsmetoder. Eftersom programmet blandar olika typer av metodologiska förhållningssätt, från kvantitativa metoder till enskilda fallstudier, texttolkning och arkivstudier, förväntar vi oss sökande med en bred metodologisk bakgrund och ett sinne öppet för nya förhållningssätt.

Eftersom projektet bygger på lagarbete förväntas alla deltagare i projektet ha Statsvetenskapliga institutionen i Lund som sin huvudsakliga arbetsplats.

Önskvärda kvalifikationer:
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant ämnesområde. För postdoktor-anställning kommer i första hand de ifråga som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Treårsgränsen kan förlängas vid föräldraledighet, sjukdom eller motsvarande händelser efter disputation. Sökande som ännu inte har fått sin doktorsexamen är välkomna att söka tjänsten men bör då presentera belägg för att de kommer att kunna ta ut sin examen före den 1 september 2018.

Vid anställningen beaktas främst vetenskaplig skicklighet, vidare beaktas pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Förmåga att bedriva självständig forskning och medverka i internationellt samarbete är av stor vikt för anställningen.

Den viktigaste bedömningsgrunden är den sökandes förmåga att bidra till forskningsprogrammets övergripande syften, såsom denna uttrycks i forskningsplanen (se nedan).

Ansökningsförfarande:
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar skickas till: Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND (gatuadress för paket: Byrålogen 5C). Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla (a) ansökningsbrev; (b) meritförteckning; (c) en eller två texter i artikelformat (omkring 10000 ord), varav åtminstone en ska vara ensamförfattad; (d) en forskningsplan (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt inom ramen för forskningsprogrammet STANCE; och (e) två rekommendationsbrev.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningen är tidsbegränsad i två år.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3989
Kontakt
  • Tomas Bergström, Prefekt, 046-222 96 87, tomas.bergstrom@svet.lu.se
  • Björn Badersten, Biträdande Prefekt, 046-222 01 59, bjorn.badersten@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-08
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Takaisin avoimiin työpaikkoihin

Palvelimen huolto

Sunnuntaina 24. helmikuuta Varbi suljetaan hakijoille ja rekrytoijille klo. 7-11 välillä. Tämä johtuu Varbi palvelimen huoltotyöstä mikä varmistaa entistä enemmän turvallisuutta ja vakauden lisäämistä.