Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för bygg- och miljöteknologi bedriver undervisning och forskning inom flera områden: byggproduktion, byggnadsfysik, byggnadsmaterial, konstruktionsteknik, installationsteknik, teknisk vattenresurslära, brandteknik samt riskhantering och samhällssäkerhet.

Ämne
Byggproduktion med fokus på byggprocessen och byggnadsinformationsmodeller (BIM)

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet byggproduktion behandlar ledning av byggprocessen från idé till återbruk. Med byggprocess avses här projektering, byggande och förvaltning i ett helhetsperspektiv. Genomförandet av ett byggprojekt kräver insatser av många olika specialister under projektering, byggande och förvaltning. Centrala frågeställningar är hur samverkan mellan de många aktörerna i byggprocessen skall organiseras och tekniska lösningar implementeras för att få en effektiv process och en produkt som uppfyller ställda krav. Ämnet byggproduktion är tillämpat och tvärvetenskapligt. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisning på grundnivå.
 • Handledning av studenter på grundnivå.
 • Viss administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
 • Egen forskarutbildning på halvfart.

Behörighet
För behörighet krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.
 • Visad pedagogisk skicklighet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i olika program för datorstöd i byggprocessen (AutoCad, Revit, SketchupPro,)
 • God förståelse för arkitektens arbete med skisser samt hur datorstöd används i byggprocessen och implementeras i BIM.
 • Mycket goda kunskaper modern integrerad ICT-teknik - dess hantering och uppbyggnad i en BIM-miljö
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Vakituinen
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4213
Kontakt
 • Anne Landin, +46 46 222 74 17
Publicerat 2018-02-08
Sista ansökningsdag 2018-02-22

Takaisin avoimiin työpaikkoihin