Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil
Vi söker en mycket motiverad postdoktoral forskare för att ansluta till SysMic-projektet, Systemmikroskopi av cancer cellmigration, vilket är ett 5-årigt tvärvetenskapligt nätverksprojekt med stöd av Strategiska Stiftelsen (SSF) program för systembiologi. Då arbetsspråket är engelska och ett av skallkraven för anställning är utmärkt engelska beskrivs arbetsuppgifterna och de specifika kvalifikationskraven på engelska. 

This project aims at elucidating how cellular signaling and applied forces are coordinated to control cancer cell migration and involves technology development, cell biology, advanced microscopy, image analysis, bioinformatics, multivariate statistics and mathematical modelling. This collaborative project is coordinated by Karolinska Institutet and also includes Uppsala University and Lund University, as well as the biotech companies Sprint Bioscience and Olink Bioscience. As a member of this group, the postdoc will gain access to an established scientific network with state-of-the-art technologies and will regularly interact with PIs, postdocs and graduate students from the member groups.

Description of project and work
This postdoc project will be conducted in the research group of assistant professor Pontus Nordenfelt (nordlab.med.lu.se). Our group is interested in cell biology, microbiology and immunology, with particular emphasis on quantifying molecular mechanisms of host-pathogen interactions, but also including the cell biology of cell migration, cell-cell and cell-matrix interactions and signaling. Much of the research is centred around integrin biology and antibody function. The project will focus on development of integrin-based molecular FRET sensors for use with cell migration studies. Since integrins are involved in so many different types of surface interactions, these sensors can also be applied to other research areas, such as bacterial invasion of human cells.

The successful applicant will participate in an interdisciplinary network project supported by the Swedish Strategic Research Foundation described above. This postdoc project provides opportunities for growth and development as an independent researcher, as there will be possibilities for initiating new research directions, as mentioned above. Selected recent publications: Nordenfelt et al 2017, Nature Communications; Nordenfelt et al 2016, Nature Communications.

Arbetsuppgifter/Work duties
You will be supervised by assistant professor Pontus Nordenfelt and work together with postdocs, graduate students and senior scientists both within the group and within the SSF-supported network that started in September 2017 and will run for five years. You should be able to work independently, and develop alternative strategies if necessary. You should also be willing to share your knowledge with other group members and be a good team player. The position will likely include supervision of undergraduate degree projects and doctoral students. To increase your chances in a future academic career as well as contribute to the group, you are expected to actively seek external funding under the guidance of the PI.

Kvalifikationskrav/Qualification requirements
The applicant must hold a PhD in a related area. Substantial experience in Cell biology; Live cell fluorescence microscopy; Molecular biology; and Quantitative image analysis is required. Experience with FRET, fluorescence polarization, single cell biology and programming (particularly MATLAB or Python) constitute strong merits.

Applicants must possess excellent communication skills and be able to interact and work efficiently in a team. Excellent spoken and written English is required.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Anställningen är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4229
Kontakt
  • Pontus Nordenfelt/biträdande universitetslektor, 046-2228571
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-08
Sista ansökningsdag 2018-03-04

Takaisin avoimiin työpaikkoihin