Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materials elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper med användning av synkrotronljus, avancerade lasrar och högupplöst svepprobmikroskopi.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften kommer vara att implementera den nya lab-baserade utrustningen för ytröntgendiffraktion och röntgenavbildning, inklusive att utveckla rutiner för att samla in och analysera data. Dessutom ingår arbete med strukturbestämningar och reaktionsstudier av modellkatalysatorer, samt operandoavbildning av nanostrukturer, vid olika synkrotronljusanläggningar. Då den här typen av experiment genererar stora mängder data kommer dataanalys, inklusive programmering, inkluderas i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna kommer det att ingå en hel del resor, produktion av vetenskapliga rapporter, samt presentation av vetenskapliga resultat vid konferenser. Handledning av doktorander kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Ytterligare krav:

 • Doktorsexamens ämne ska vara i fysik, kemi, nanovetenskap eller motsvarande.
 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Bedömningskriterier
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Ytterligare bedömningskriterier är erfarenhet/kunskap inom:

 • Yt- eller enkristalldiffraktion
 • Arbete med lab-baserade röntgenkällor
 • Programmering Hårdvaruutveckling

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp och erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra discipliner och i andra länder.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/227
Kontakt
 • Johan Gustafson, universitetslektor, +46 46 222 38 70
 • Jesper Wallentin, biträdande universitetslektor, +46 46 222 04 69
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Takaisin avoimiin työpaikkoihin