Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Målet med projektet är att utveckla och kombinera tekniker för att framställa nanopartiklar med väldefinierade skal samt att kontrollera struktur och komposition av dessa. Projektet kommer innefatta konceptionellt arbete och konstruktion av relevant apparatur (anläggning). Dessutom ingår karaktärisering av de framställda partiklarna med ett flertal olika metoder.  

Kandidaten förväntas arbeta självständigt och i nära samarbete med andra forskare anslutna till forskningsprojektet men även andra akademiska grupper. Därutöver finns möjlighet till handledning av doktorander och examensarbeten.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik, materialvetenskap, kemiteknik eller motsvarande.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet inom och gedigen fundamental kunskap i aerosolteknik.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. I denna kategori ingår även relaterade erfarenheter, såsom handledning av studenter.

Övriga meriter:

 • En bred kunskap kring partikelbildning.
 • Praktisk erfarenhet av arbete med nanostrukturer, med fördel nanopartiklar.
 • God teknisk kunskap om hantering och användning av apparater för exempelvis partikelframställning.
 • Bred kunskap i halvledarfysik och materialvetenskap med fokus på III-V komponenter.
 • God praktisk erfarenhet av avancerade karaktäriseringsmetoder för nanomaterial och aerosolpariklar vilket inkluderar bland annat elektronmikroskopi.

Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde.

Vi letar efter en person som är strukturerad, måldriven, hängiven åt problemlösning och har god självkänsla. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan måste inkludera ett personligt brev(1-2 sidor) som motiverar varför du vill arbete/ fördriva forskning vid Lunds Universitet samt hur forskningen motsvarar dina intressen och din vetenskapliga bakgrund

Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

 

 

 

 

 

 Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/772
Kontakt
 • Knut Deppert, +46 46 2227670
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-05-29

Takaisin avoimiin työpaikkoihin