Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi erbjuder 1-2 fullt finansierade 4-åriga doktorandanställningar till kvalificerade sökande med intresse för robotik. Anställningarna är placerade vid institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet [1], och finansieras av Wallenberg Autonomous Systems and Software Programme (WASP). Vi söker sökande som både har entusiasm för att arbeta praktiskt med robotar och en god teoretiskt och matematiskt bakgrund, och som vill hjälpa till att leda utvecklingen av nästa generation robotar vilka har förmågan att tänka och lära sig genom att observera människorna. Vid institutionstjänstgöring kan anställningen utökas till fem år och omfattar i det fallet 80% forskning och 20% undervisning eller andra uppgifter inom institutionen.

Vad vi förväntar oss av den sökande:

 • God analytisk förmåga
 • Goda kunskaper i matematik
 • God programmeringsförmåga
 • Erfarenhet av eller ambitionen att lära sig  C++, python och Linux. bakgrund i ett eller flera av följande ämnen: software engineering, Machine Learning, AI, Robotics or computer vision
 • Stort intresse för att arbeta med ovannämnda ämnen under fyra år.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i små grupper.

Vad vi erbjuder:

 • Individuell studieplan för att förbereda dig för en karriär som forskare och utvecklare inom robotik för både universitet och företag.
 • En kreativ, mångsidig och kollaborativ arbetsmiljö i ett av världens mest innovativa och attraktiva områden [2].
 • Doktorandutbildning integrerad i WASP Graduate School [3], som erbjuder regelbundna kurser, workshops och internationella studieresor för att lära sig mer om autonoma system och samarbeta i tvärvetenskapliga team.
 • Möjligheter att delta i internationella forskningskonferenser och få ett världsomfattande kontaktnät.

[1] http://cs.lth.se/

[2] http://www.lunduniversity.lu.se/about/work-at-lund-university/why-work-at-lund-university

[3] http://wasp-sweden.org/graduate-school/activities/

Forskarutbildningsämne

Datavetenskap

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även 20% undervisning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har antingen

 • minst 150 högskolepoäng inom matematik, teknik och naturvetenskap varav minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap samt ett fördjupningsarbete på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnet, eller
 • civilingenjörsexamen med minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap eller annan examen på avancerad nivå med relevans för datavetenskap, och med minst 60 högskolepoäng inom ämnet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för ämnesbeskrivningen enligt ovan.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Det personliga brevet skall också beskriva din programmeringserfarenhet samt din erfarenhet inom robotics, AI, computer vision or machine learning. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1535
Kontakt
 • Jacek Malec, Professor, +46462224950
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-06-12

Takaisin avoimiin työpaikkoihin