Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Vik. Universitetslektor i mänskliga rättigheter

Korttidsvikariat 180903 - 181014

30%

Kravprofil
Avdelningen för mänskliga rättigheter vid historiska institutionen söker en adjunkt eller lektor i filosofi för undervisning på kandidatprogrammets introduktionstermin. Delkursen omfattar 10 hp och kommer att ges under september 2018.

Första terminen på programmet syftar till att ge en flervetenskaplig översikt över och introduktion till mänskliga rättigheter. Centrala idéer, begrepp och värderingar inom fältet mänskliga rättigheter samt kritik mot dessa behandlas; vikt läggs på begrepps- och argumentationsanalytiska redskap. De mänskliga rättigheternas skiftande betydelser över tid diskuteras med fokus på stat och nation, medborgarskap, exkludering, kolonialism, världskrigen samt framväxten av internationella samarbetsorgan och sociala rörelser. Centralt är att belysa det historiska perspektivets betydelse för att förstå rättighetsfrågor i vår tid. Dessutom avhandlas institutionaliseringen av mänskliga rättigheter i folkrättsliga instrument och andra system för reglering, implementering och ansvarsutkrävande samt globala aktörers roller och skyldigheter.

Följande lärandemål i kurplanen för MRSG11 är kopplade till den aktuella delkursen.

• kunna redogöra för olika syner på och distinktioner inom begreppet mänskliga rättigheter

• kunna genom grundläggande färdigheter i argumentationsanalys – som att skilja mellan redogörelse, argument, och tes – förhålla sig kritiskt till egen och andras argumentation

• kunna använda filosofiska begrepp såsom rättighet, ansvar, anspråk samt negativa och positiva skyldigheter i analys av ett fall, till exempel en politisk konflikt eller en rättslig process

• i kommunikation med andra kunna synliggöra och kritiskt pröva sina egna föreställningar kring begreppet mänskliga rättigheter

Anställningsform Määräaikainen lyhyempi kuin 3 kuukautta
Anställningen avslutas 2018-10-14
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1551
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Halldenius, professor, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Kandefelt, personalansvarig, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-05-24

Takaisin avoimiin työpaikkoihin