Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att delta i forskning kring hälsoekonomiska effekter av medfödda eller tidigt förvärvade livslånga funktionsnedsättningar såsom cerebral pares och myelomeningocele (ryggmärgsbråck) i Sverige. Forskningen kommer ske under ledning av docent Johan Jarl vid avdelningen för Hälsoekonomi vid Medicinska Fakulteten i samarbete med CPUP – ortopedisk forskningsgrupp.

Doktorandanställningen är en del i ett större tvärvetenskapligt projekt rörande påverkan av komplexa, livslånga funktionsnedsättningar på individ-, familje- och samhällsnivå i de nordiska länderna, samt hur sjukvårdsförfarandena och leveransmodellerna kan förbättras och därigenom förbättra hälsan, livskvaliteten och öka socialt deltagande. Projekten finansieras av Nordforsk och Forte/Vetenskapsrådet.

 Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Mer specifikt fokuserar doktorandprojektet på registerstudier med tillämpning av avancerade statistiska/ekonometriska metoder. I arbetsuppgifterna ingår att, utifrån ett stort populationsbaserat dataset, studera konsekvenser av cerebral pares/myelomeningocele på hälsa, socialt deltagande och socioekonomisk status för både individen och hens föräldrar, samt till vilken grad det svenska socialförsäkringssystemet kompenserar för eventuella negativa effekter. Projektet innefattar också studie av ojämlikhet i hälsa, konsekvens av funktionsnedsättning och tillgång till vård. I arbetsuppgifterna ingår också att koordinera och samarbeta med forskare i övriga nordiska länder som arbetar inom det större tvärvetenskapliga forskningsprojektet.

Kvalifikationer

Doktorandprojektet är inom ämnet folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi. Vi söker en motiverad doktorand med nationalekonomisk bakgrund, hälsoekonomisk inriktning är meriterande, samt goda kunskaper inom ekonometri. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift, är en förutsättning för arbete i en internationell forskningsmiljö. Det är meriterande om doktoranden har dokumenterad erfarenhet av tillämpad ekonometri och erfarenhet av statistikprogram, till exempel Stata. Bakgrund eller kunskap gällande funktionsnedsättningar är också meriterande.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4397
Kontakt
  • Johan Jarl, biträdande forskare, 072-4674880
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-12-19
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Takaisin avoimiin työpaikkoihin