Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi forskar inom ett brett spektrum i teoretisk astrofysik, inkluderande, men inte begränsat till: bildande av planeter och planetsystem, i synnerhet detaljerna kring de fysiska processer som samlar stoft och gas till planeter i protoplanetära diskar; den dynamiska utvecklingen av planetsystem och observerbara effekter både på individuella planetsystem och på planetpopulationer; kosmiska explosioner såsom supernovor och gammablixtar och deras ursprung i enkla stjärnors och dubbelstjärnors utveckling; hur dynamiska processer i stjärnkluster påverkar egenskaper och utveckling hos deras ingående stjärnor och planeter; samt bildande och tillväxt av supermassiva svarta hål över kosmisk tid. Mycket av denna forskning drivs av en alltmer utvecklad observationskapacitet, och vi har ett nära samarbete med observationella astronomer för att analysera och förstå ny forskningsdata, och för att driva på utvecklingen av nya faciliteter.

Vi söker nu två postdoktorer för att stärka vår forskning inom teoretisk astrofysik. Vi är öppna för sökande inom ett brett spektrum av bakgrunder (både teoretiska och observationella). Anställningarna är på två år med möjlighet till ett års förlängning.

Arbetsuppgifter

Båda postdoktorerna kommer att bedriva egen forskning tillsammans med forskare vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik. De sökande förväntas komma med egna idéer och samarbeta med både forskare i Lund och på andra ställen.

Den ena postdoktorn kommer, förutom att bedriva egen forskning i samarbete med forskare i Lund, också att arbeta med Alexander Mustill om hur man kan använda mätningar av tunga grundämnen i vita dvärgar till att förstå hur många exoplaneter som kretsar kring andra stjärnor. Detta involverar modellering av asteroiders slutliga öde, även hur de påverkas av de planeter som är kvar efter det att stjärnan utvecklats till en vit dvärg.  

Den andre postdoktorn kommer, förutom att bedriva egen forskning tillsammans med forskare i Lund, att arbeta med Ross Church om dubbelstjärnors utveckling mot att bilda gravitationsvågskällor. Detta projekt kommer att studera dynamiken i områden med stjärnbildning där dessa dubbelstjärnor finns och deras effekt på egenskaperna hos de gravitationsvågskällor som bildas. Djupgående kunskaper i stjärnutveckling, dubbelstjärnors utveckling och stjärndynamik är meriterande för denna anställning. 

Kvalifikationer

Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning. Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i astronomi, astrofysik eller motsvarande senast 3 år innan ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha dokumenterad forskningserfarenhet (t ex i form av publikationer) inom något av de forskningsområden som är relevanta för de ovannämnda projekten.

Ansökan

Ansökan görs on-line. Sökande ska ladda upp CV, publikationslista samt ett ”statement of reseach interest” senast den 22 februari 2018. ”Statement of research interest” ska inkludera dels en plan över egen forskning som man vill bedriva i Lund, och dels en redogörelse för hur man kan bidra till ett, eller båda, av de specifika projekten som beskrivits ovan. Namn och kontaktinformation för tre personer som är villiga att lämna referenser för den sökande ska anges. Ansökan görs på engelska.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/94
Kontakt
  • Alexander Mustill, forskare, 046-2221612, alex@astro.lu.se
  • Ross Church, universitetslektor, 046-2221609, ross@astro.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-18
Sista ansökningsdag 2018-02-22

Retour aux postes vacants