Lunds Tekniska Högskola, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesområde
Doktorand i elektroteknik (integrerad kretskonstruktion) med inriktning mot elektronikkonstruktion, speciellt konstruktion av integrerade kretsar  för analog-till-digital och digital-till-analog dataomvandling (ADC och DAC).

Arbetsuppgifter
Forskningen är inriktad på området integrerad kretskonstruktion, med fokus på dataomvandling i 5G radiosändare och mottagare, och särskilt för s k massiv MIMO-kommunikation, vilket kommer att få stor betydelse för att öka kapaciteten i framtida 5G mobilsystem. Basstationerna kommer då att använda hundratals signalvägar för att tillgodose de olika användarna, och det står klart att effektförbrukning, chipsyta och tillverkningskostnad kommer att vara extremt viktiga aspekter i kretskonstruktionen. 

Doktoranden kommer att undersöka hur integrerade dataomvandlare kan konstrueras i vanlig CMOS teknologi för att hantera extremt bredbandiga 5G signaler på det mest effektiva sättet.

Den teoretiska analysen, konstruktionen och den experimentella verifieringen av integrerade dataomvandlare är därför det här forskningsarbetets viktigaste komponenter.

Doktoranden skall också följa ett antal forskarutbildningskurser, och i arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
 • på något annat sätt, inom eller utanför landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Inriktning mot konstruktion av analoga och mixed-signal integrerade kretsar.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för forskningsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser och examensarbete inom konstruktion av integrerade kretsar, dataomvandlare, och höghastighets digitala kretsar.
 • Yrkeserfarenhet inom konstruktion av integrerade kretsar för radiofrekvenstillämpningar.
 • Erfarenhet av CAD-system för integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av höghastighetsmätningar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1286
Kontakt
 • Pietro Andreani, universitetslektor, pietro.andreani@eit.lth.se
Publicerat 2018-04-23
Sista ansökningsdag 2018-05-16

Retour aux postes vacants