Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Trådlös kommunikation i bilar handlar inte längre bara om infotainment. Användningen av trådlös kommunikation mellan fordon (V2X) växer snabbt och är en nyckelteknik för ökad trafiksäkerhet och effektivitet. För noggranna prestandautvärderingar är det nödvändigt att ta hela systemet i beaktande, inklusive påverkan från omgivande miljö, andra fordon, nätverksstacken och applikationen. V2X-kommunikation kommer att förlita sig på olika underliggande kommunikationsteknologier. För att göra realistisk bedömning av prestanda och studera komplementärt beteende hos t.ex 802.11p och LTE, och eventuellt C-V2X, det är därför nödvändigt att kunna göra detaljerade och samtidiga simuleringsstudier, med ett realistisk tidsbeteende och inklusive inverkan från hela nätverkskedjan.

I projektet ska vi arbeta med ett simuleringsramverk (baserat på OmNET++, SUMO, Veins och Plexe) för simuleringar på system- och applikationsnivå där detaljerade modeller av miljö- och antennarrangemang används, delar som är viktiga i kommunikationssystemet, men också speciella i fordonsmiljöer. Vi kommer att utveckla klusterbaserade kanalmodeller baserade på realistiska miljöbeskrivningar från detaljerad kartdata. För att komplettera befintliga modeller i litteraturen, särskilt när det gäller riktningsegenskaper i de utvalda scenarierna, kommer vi att utföra riktningskanalmätningar i vissa specifika miljöer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning enligt beskrivningen ovan. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet. Arbetet omfattar utveckling av lämpliga kanalmodeller för systemsimuleringar, arbete med den kompletta systemsimulatorn, inklusive realistiska rörelsemönster, omgivningsbeskrivning, kanalmodeller och kommunikationsprotokoll. Planering, deltagande och utvärdering av mätkampanjer för kanalkarakterisering.
 • Samarbete med industrin. Projektet ingår i ett större gemensamt projekt med den svenska fordonsindustrin och omfattar därmed projektmöten och gemensamt projektarbete.
 • Undervisning på grundnivå och forskarnivå, och handledning av examensarbeten och doktorander, kan inkluderas.
 • Administration relaterad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet från simulering av trådlösa kommunikationssystem.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av karakterisering och modellering av radiokanalens egenskaper.
 • Erfarenhet från fordonskommunikationssystem, såsom 802.11p och C-V2X.
 • Kunskap i antenndesign och vågutbredning.
 • Erfarenhet från Omnet, Sumo eller liknande ramverk.
 • Kunskap i C ++, MATLAB och LabView.
 • Praktisk erfarenhet från RF-mätningar, speciellt RF-kanalmätningar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2541
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, professor, +46 46 222 46 29
Publicerat 2018-11-06
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Retour aux postes vacants