Lund Universitet, LTH, lnstitutionen för reglerteknik.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Reglerteknik
Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskap. Genom historien har den varit central inom många områden, från den första människan på månen till utvecklingen av internet. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin. Den beforskas och används inom många avancerade högteknologiområden, t.ex. hållbara lösningar för nya energikällor, molnberäkningar, robotik, Internet of Things, autonoma system mm.

Låter detta intressant?

Då är du välkommen att söka en doktorandtjänst hos oss på Institutionen för reglerteknik, en institution i toppklass med projekt inom alla ovanstående områden. Denna gång söker vi doktorander inom hemodynamisk modellering och reglering.

Denna utlysning är kopplad till ett projekt om hemodynamisk modellering och reglering med mål att utveckla och studera nya koncept inom utvärdering av hjärtan ex vivo. Forskningen utförs i nära samarbete med forskare inom thoraxkirurgi vid Lund unviersitet och Igelösa Life Science, som också kommer att medverka i form av biträdande handledarskap för projektet.

Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning varar fem år och består av tre huvuddelar:
- forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
- forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
- undervisning (max 20%), inklusive labhandledning, tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också professionell utveckling, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, kursutveckling, anordnande av arrangemang på institutionen mm.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:

 • kunskaper motsvarande FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs, samt fördjupning på magisternivå med relevans för ämnet, eller
 • civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

 Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God språklig analytisk förmåga.
 • Nyfikenhet på forskning och undervisning.
 • Kreativitet med god förmåga till samarbete och nätverkande.
 • Proaktivitet.
 • Uthållighet och ett metodiskt arbetssätt.

För det specifika projektet är följande kvaliteter önskvärda:

 • Erfarenhet av att samarbeta med forskare inom medicin, relevant för projektet.
 • Erfarenhet av laboratorieforskning på stora djur.
 • Förmåga att självständigt utveckla medicinsk-teknisk utrustning och mjukvara samt kunskap om regleringsaspekter som är relevanta för processen.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, särskilt inom reglerteknik, matematik och närliggande ämnen.
 • Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Lämplighet för det specifika projektet enligt kravlista ovan.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vid bedömningen beaktas betyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet, samt de sökandes kompetens inom aktuella forskningsprojekt i allmänhet och för det specifika projektet i synnerhet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv, kreativitet och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Ansökan kommer att urvärderas av medverkande medicinska forskare, särskilt vad gäller bakgrund inom medicinsk forskning och erfarenhet.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och professionell utveckling förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsområdet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). De sökande som blir kallade till intervju kommer också eventuellt att få genomföra ett arbetsprov.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3019
Kontakt
 • Kristian Soltesz, +46462228777
 • Anton Cervin, +46462224475
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-21
Sista ansökningsdag 2018-10-12

Retour aux postes vacants