Lunds Tekniska Högskola

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges hittills största enskilda forskningsprogram inom ingenjörsvetenskap, se http://wasp-sweden.org/. Programmet fokuserar på autonoma system i samarbete med människor som anpassar sig till omgivningen med hjälp av sensorer, information och kunskap. Detta möjliggörs till stor del av programvara.

Lunds Universitet erbjuder nu upp till sju WASP doktorandtjänster kopplade till  följande sju forskningsprojekt. Samtidigt erbjuder de andra universiteten inom WASP: KTH, Chalmers, Linköpings Universitet och Umeå Universitet, upp till 24 WASP doktorandtjänster, dvs totalt upp till 31 doktorandtjänster. Du kan söka till högst två av dessa 31. Om du söker till två så skall dina val rangordnas.

För mer allmän information om WASP på Lunds Universitet kontakta Karl-Erik Årzén (Telefon: +46 (0)46 2228782, Mail: karlerik@control.lth.se)

DOKTORANDPROJEKT 

Project LU1: Efficient Learning of Dynamical Systems Research subject Automatic Control (Reglerteknik) The project goal is to learn complex dynamical models through algorithms that trade the cost of “exploration” with the future benefits of improved system knowledge. The  project combines control theory, signal processing, machine learning and statistics.
Supervisor: Professor Bo Bernhardsson, Department of Automatic Control 
Contact info: Phone +46 46 2228786, Email: bob@control.lth.se 
Additional information:
http://www.control.lth.se/wasp/learndynsys

***

Project LU2: Event-Based Information Fusion for the Self-Adaptive Cloud Research subject Automatic Control (Reglerteknik) Successful self-adaptive resource provisioning in the cloud relies on accurate tracking of workload variations and timely detection of changes in the infrastructure. The project will develop novel, event-based estimation techniques for information fusion in cloud server systems based on Monte Carlo-based inference methods. Applicants should have a strong interest in control theory and mathematical statistics.
Supervisor: Associate Professor Anton Cervin, Department of Automatic Control
Contact info: Phone +46 46 2224475, Email: anton.cervin@control.lth.se
Additional information: http://www.control.lth.se/wasp/fusion/

***

Project LU3: Secure Software Update Deployment in Autonomous Systems Research subject Electrical Engineering (Elektroteknik) The project will focus on the software update process, as a response to new vulnerabilities, for autonomous systems. This includes tools and methods for evaluation of potential vulnerabilities and methods for deploying updates, e.g., blockchain based PKIs, DoS mitigation and confidentiality protection for the deployed software.
Supervisor: Associate Professor Martin Hell, Department of Electrical and Information Technology 
Contact info: Phone +46 46 2224353, Email: martin.hell@eit.lth.se 
Additional information:
http://www.eit.lth.se/wasp-sec

***

Project LU4: Design, Optimization and Control of Self-Driving Networked Systems Research subject Electrical Engineering (Elektroteknik) Self-driving and autonomous networked system are envisioned to form the essential infrastructure for mission-critical services in various IoT and edge cloud scenarios, for example, smart cities and autonomous vehicles. The project requires excellent programming skills and interest in mathematics, telecommunications, control theory, machine learning, and system modelling.
Supervisor:
 Professor Maria Kihl, Department of Electrical and Information Technology,
Contact info: Phone +46 46 222 9010, Email: maria.kihl@eit.lth.se
Additional information: http://www.eit.lth.se/wasp-selfdriving/

***

Project LU5: Testing Autonomous Control-Based Software Systems Research subject Automatic Control (Reglerteknik) In this project the candidate will evaluate strategies to test self-adaptive software where the adaptation layer is realized with control theory. Testing includes all aspect of the software behavior and the adaptation layer.
Supervisor: Associate Professor Martina Maggio, Department of Automatic Control
Contact info: Phone +46 46 2224785, Email: martina.maggio@control.lth.se 
Additional information:
http://control.lth.se/wasp/testing/

***

Project LU6: Deep People: Learning Integrated Visual Human Sensing Models Research subject Mathematics (Matematik) The topic is to explore visual human sensing methods based on large scale deep learning techniques. We seek spatial and temporal models that integrate person localization, pose estimation, as well as action and intent recognition based on images and video data with applications in robotics, entertainment and virtual reality, among others.
Supervisor: Professor Cristian Sminchisescu, Department of Mathematics, Faculty of Engineering, Lund University
Contact info: Phone +46 46 222 34 98, Email: cristian.sminchisescu@math.lth.se
Additional information: http://www.maths.lth.se/people/math-csu/

***

Project LU7: AI Reasoning for Situation Understanding in Human-Robot Interaction Research subject Computer Science (Datavetenskap) The project focus is situation understanding for robot systems that interact with humans in a mixed-initiative setting. Example problems include detection of ambiguities in the user behavior and assessment of unexpected and ambiguous situations. Machine learning and pattern classification techniques will be combined with reasoning mechanisms, potentially including defeasible reasoning.
Supervisor: Associate Professor Elin A. Topp, Department of Computer Science 
Contact information: 
Phone: +46 (0)46 222 4249, Email: Elin_Anna.Topp@cs.lth.se
Additional information: http://cs.lth.se/Elin_Anna_Topp/phd-project

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information om den särskilda behörigheten för forskarutbildningsämnet: http://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/doktorand/studieplaner/allmstudieplaner/

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Respektive projekt kan ha ytterligare behörighetskrav. Dessa är i så fall angivna på webbsidan för detta projekt.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Respektive projekt kan ha speciella bedömningsgrunder. Dessa är i så fall angivna på webbsidan för detta projekt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).  
Om du söker till två projekt så ska dina val rangordnas.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1380
Kontakt
 • Karl-Erik Årzén, +46 (0)46 2228782, Mail: karlerik@control.lth.se
Publicerat 2017-05-03
Sista ansökningsdag 2017-06-15

Terug naar vacatures