Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Samaggregering mellan peptider och lipider är viktigt både för att designa nya peptidbaserade biomaterial, men även vid uppkomst av sjukdomar som Parkinson och Alzheimer. Den molekylära mekanismen bakom denna samaggregering och vilka egenskaper aggregaten har är inte känt. Det övergripande målet med detta projekt är att bättre förstå dessa aspekter, samt struktur och egenskaper hos de bildade samaggregaten. Du kommer att vara ansvarig för att utveckla och använda flera nya biofysikaliska tekniker för att studera hur denna samaggregering sker mellan enstaka molekyler.

Arbetet är huvudsakligen experimentellt och du kommer att ingå i ett tätt samarbetande nätverk av studenter och forskare vid avdelningarna för fysikalisk kemi (http://www.fkem1.lu.se) samt biokemi och strukturbiologi (http://www.cmps.lu.se/biostruct/) vid Lunds universitet. Vi har nyligen utvecklat en teknik där vi kan fånga och flytta på molekyler på konstgjorda cellytor med hjälp av hydrodynamiska krafter från en mikropipett. Du kommer att använda och vidareutveckla denna teknik för att studera hur enskilda aggregat av peptider och lipider byggs upp. Du kommer att ha tillgång till avancerade optiska mikroskop för enmolekylstudier samt vara med och bygga upp ett superupplöst fluorescensmikroskop för att kunna studera de molekylära mekanismerna bakom denna samaggregering och vilka egenskaper aggregaten har. Detta kommer ge unik kunskap om hur dessa molekyler växelverkar med varandra under olika förhållanden och kan också bidra med ökad kunskap om varför aggregat av peptider och lipider är skadliga vid neurodegenerativa sjukdomar.

Huvudhandledare för projektet är biträdande universitetslektor Peter Jönsson vid avdelningen för fysikalisk kemi, Lunds universitet, med en forskningsinriktning mot biomolekylära interaktioner vid gränsytor. Doktoranden kommer att vara stationerad vid avdelningen för fysikalisk kemi, men kommer också samarbeta nära med postdoktorala forskare och doktorander i Prof. Ulf Olssons, Prof. Sara Snogerup Linses, Prof. Emma Sparrs och Prof. Daniel Topgaards grupper som alla är involverade i forskningsnätverket.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en examen i fysik, kemi eller i ett liknande ämne på avancerad nivå (magister, master, civilingenjör). Då projektet kommer att omfatta både metodoptimering samt användande av olika tekniker för att studera biofysikaliska problem är det nödvändigt att den sökande har ett intresse för båda dessa områden. Dokumenterad erfarenhet av att ha byggt upp samt arbetat med fluorescensmikroskopi, och då speciellt enmolekyl- och superupplöst mikroskopi, är meriterande. Det är också viktigt att den sökande har en dokumenterad förmåga att snabbt kunna tillgodogöra sig nya tekniker och kunskaper. Erfarenhet i att arbeta med lipidbilager, peptidaggregering, bild- och dataanalys samt att utveckla nya biofysikaliska tekniker är också en merit. Andra viktiga personliga egenskaper hos den sökande är att vara strukturerad, oberoende, uthållig och energisk. Goda kunskaper i både skriven och talad engelska är ett krav, liksom goda kunskaper i att kunna presentera och kommunicera forskningsresultat för andra. Du måste även kunna arbeta i grupp och samarbeta med forskare från olika områden.

Var god bifoga bilagor som styrker åberopade meriter och ett personligt brev som förtydligar ditt intresse för projektet och vilken kunskap och erfarenhet du har som är relevant för detta.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1441
Kontakt
  • Peter Jönsson, biträdande universitetslektor, +46 46 222 81 60; peter.jonsson@fkem1.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-05-02
Sista ansökningsdag 2017-05-23

Terug naar vacatures